Gå til hovedindhold
Du er her:

Personlige tillæg

Personlige tillæg ydes efter en konkret og individuel vurdering til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt ydelsen inden 1. januar 2003.

Personlige tillæg

Personlige tillæg ydes efter en konkret og individuel vurdering til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt ydelsen inden 1. januar 2003, og hvis økonomiske forhold vurderes at være særlige vanskelige.

I vurderingen indgår de økonomiske forhold sammenholdt med det, der søges om tilskud til. Du skal søge om tilskud, inden udgiften afholdes/bestilles.

Udgifterne skal vurderes at være rimelige og nødvendige, før kommunen kan yde tilskud.

Du kan eksempelvis søge om personlige tillæg til:

  • Tandbehandling uden sygesikringstilskud
  • Lægeordineret medicin uden sygesikringstilskud
  • Flyttehjælp
  • Resterende egenbetaling efter fradrag af helbredstillæg

Pensionister, som er medlem af sygeforsikringen "danmark", skal først indhente tilskud derfra, før der kan ydes personligt tillæg.