Gå til hovedindhold
Du er her:
Indhold fra borger.dk

Vil du søge seniorpension

 • Søg seniorpension

  Du kan søge seniorpension via linket "Søg seniorpension":

  Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

  Har du
  brug for hjælp til ansøgningen, eller vil du gerne vide mere om sagsforløb og
  afgørelse, så besøg denne side:

  Du kan
  søge allerede seks måneder, før du opfylder alderskravet 

  For at få
  seniorpension, skal du have seks år eller mindre til folkepensionsalderen. Du
  har dog mulighed for at søge allerede seks måneder, før du opfylder
  alderskravet for seniorpension.

  Hvis du er tvivl om, hvornår du kan gå på folkepension, og hvornår du tidligst kan søge om seniorpension, så kan du bruge tabellen nedenfor, for at få svar.   

  Fødselsår
  Minimumsalder for seniorpension
  Folkepensionsalder

   1. halvår 1955 
   60 ½  
   66 ½ 

   2. halvår 1955 
   61
   67

   1. halvår 1956 
   61
   67

   2. halvår 1956 til 2. halvår 1958 
   61
   67

   1. halvår 1959 
   61
   67

   2. halvår 1959 til 2. halvår 1962 
   61
   67

   1. halvår 1963 til 2. halvår 1966 
   62
   68

 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

  Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

 • Få oveblik over sagsforløbet

  Du kan
  læse om ansøgning, sagsforløb og afgørelse på denne side:


  temasiden om sagsforløbet kan du bl.a.:

  • finde
   nyttige informationer, inden du ansøger.
  • læse
   mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension.
  • læse,
   hvordan sagsforløbet foregår, hvor lang tid det tager, og hvilke oplysninger vi
   indhenter hos din kommune.
  • printe
   en overbliksside over sagsforløbet.
    
 • Fuldmagt

  Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om seniorpension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Seniorpension om sagen. 

  Fuldmagt til Seniorpension - sådan gør du

  Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det digitalt. 

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
  Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

  I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag.

  Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
  Råd og vejledning

   

  Hvis du har spørgsmål til din situation.
  Det er nemlig kommunen, der hjælper dig 
  med råd og vejledning i forhold til dine
  muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
  om økonomiske konsekvenser,
  hjælper dig med din ansøgning, mv. 

  Din kommune

  Tilkendelse af seniorpension

   

  Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
  eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
  skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv. 
  Seniorpension

  Beregning og udbetaling af seniorpension

   

  Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.

   Udbetaling Danmark

  Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.
  Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'. 
 • Vil du vide mere?
  Hvis du vil klage

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at
  kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

  Lovgivning 
 • Seniorpension eller tidlig pension?

  Både seniorpension og tidlig pension giver
  mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension.
  Men der er forskellige betingelser for at få ydelserne.

  Har du nedsat
  arbejdsevne?

  Seniorpension er for
  dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af dit helbred, og som har et langt
  arbejdsliv bag dig. En del af ansøgningen er derfor oplysninger om dit
  helbred.  
   

  Her på siden kan du læse om og søge
  seniorpension.

  Har du været
  meget længe på arbejdsmarkedet?

  Din mulighed for at gå på tidlig pension
  afhænger af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Her skal du
  ikke give oplysninger om dit helbred.

  Er du i tvivl?

  Er du i tvivl, om du skal søge seniorpension
  eller tidlig pension?

  Så kan du læse om forskellen på de to ydelser her:

 • Kan jeg få seniorpension?

  For at få seniorpension skal du: 

  • højst have 6 år
   til folkepensionsalderen.
  • ikke i forvejen være tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse.
  • have en varig
   nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i
   forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du
   evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. Seneste job er som udgangspunkt det seneste fuldtidsjob, som du har været i stand til at varetage i en længere periode på ca. 12 måneder.
  • have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse. 
  • opfylde de generelle betingelser til statsborgerskab og bopæl. Du kan læse mere om betingelserne via linket nedenfor.  

  Du kan læse mere detaljeret om de betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan
  få seniorpension på denne side: 

 • Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

  Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

  Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

  Seniorpension pr. måned i kr. før skat
  (2023)
  Enlig
  Gift eller samlevende

   19.738 kr.
  16.778 kr.

  Beregn din seniorpension uden MitID

  Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få
  udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en
  ansøgning.

  Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som
  førtidspension.

 • Må jeg have andre indtægter end seniorpension?

  Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over
  seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

  Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget
  du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved
   personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra
   pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre
   løbende ydelser, fx erstatninger
   Indkomst ud over
   seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.
  Indkomstgrænse i
  kr. om året før skat (2023)

  I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

  Enlig
  Gift eller samlevende 

   84.200 kr.
  133.700 kr.

  Du kan lave en foreløbig beregning af din
  seniorpension ud fra dine oplysninger her: