Gå til hovedindhold
Du er her:

Rettelser af personoplysninger i CPR-registret

Det er som udgangspunkt kommunerne, der vedligeholder oplysninger i CPR - Det Centrale Personregister

Ønsker man at få rettet noget i sine oplysninger f.eks. stillingsbetegnelse, adresseringsnavn, rettelse af c/o navn eller kontaktadresse, skal man rette henvendelse til Borgerservice.

Visse ændringer forudsætter, at du fremviser dokumentation for de ændringer, der skal foretages.

Hændelser sket i udlandet

Hvis du ønsker at få registreret en hændelse, der er sket i udlandet, i CPR, skal du kontakte kommunen og fremvise tilstrækkelig dokumentation herfor.

Du er bosat i Danmark

Hvis du bor i Danmark, men fx bliver gift i udlandet eller skifter navn i udlandet, skal du give din bopælskommune besked herom. Dødsfald under et udlandsophold af en person, der boede i Danmark, skal ligeledes anmeldes til bopælskommunen.

For så vidt angår navneskift i udlandet, f.eks. ved indgåelse af ægteskab i udlandet, mens du bor i Danmark, skal du være opmærksom på, at dette ikke har retsvirkning i Danmark.

Du bor i udlandet

Hvis du ikke bor i Danmark, men ønsker at få registreret i CPR, at du er blevet gift eller skilt i udlandet eller har skiftet navn, skal du sende dokumentation herfor til din sidste danske bopælskommune.

Hvis du får et barn, mens du bor i udlandet bliver dette barn ikke registreret i CPR, før i tager bopæl i Danmark.

Dødsfald i udlandet registreres ligeledes af sidste danske bopælskommune mod dokumentation for dødsfaldet.