Gå til hovedindhold
Du er her:

Befordringsgodtgørelse til egen læge eller nærmeste speciallæge

Gruppe 1-sikrede, der modtager social pension, og som af helbredsmæssige årsager er forhindret i at benytte offentlige transportmidler, kan få refusion for kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge.

Du kan få refunderet udgiften til en taxa, ved at indsende kvitteringer for udlæg af ud- og hjemtur.

Du skal få lægen eller speciallægen til at stemple på din kvittering, før du kan få refunderet beløbet.

Kvitteringen skal afleveres/sendes til Borgerservice. Husk at påføre dit cpr. nummer.

Der ydes ikke refusion for kørsel til hospital, tandlæge, fodterapeut m.fl.