Gå til hovedindhold
Du er her:

Børnefaglig undersøgelse

På baggrund af en børnefaglig undersøgelse vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune om barnet eller den unge har behov for støtte.

For at kunne yde støtte til børn med særlige behov, udarbejder Lyngby-Taarbæk Kommune en børnefaglig undersøgelse. Kommunen iværksætter først en børnefaglig undersøgelse, hvis der vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte.

Metoder, som anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender metoder som Signs of Safety og ICS i forbindelse sagsbehandlingen.

FAQ

 • Formål med undersøgelsen

  Formålet med undersøgelsen er, at vurdere om barnets eller den unges problemer er så omfattende, at de ikke kan løses alene ved en indsats af eksempelvis pædagoger i daginstitutioner, lærer på skolen eller andet.

  Undersøgelsen må ikke være mere omfattende end nødvendigt og skal gennemføres så skånsomt som forholdene tillader.

 • Hvad lægges der vægt på i undersøgelsen?

  I undersøgelsen lægges der vægt på følgende seks forhold:

  1. Udvikling og adfærd - Barnets udvikling og adfærd, der fokuseres på barnets ressourcer og problemer.
  2. Familieforhold - Fokus på forældrenes omsorgskompetence, ressourcer og udfordringer, familie, relationer og netværk sociale og økonomiske forhold.
  3. Skoleforhold - Barnets trivsel og faglige standpunkt.
  4. Sundhedsforhold - Barnets helbred.
  5. Fritidsforhold og venskaber - Barnets fritids- og sociale liv, herunder venskaber og aktiviteter.
  6. Andre relevante forhold - Afhængig af den konkrete sag, der kan være yderligere forhold, der skal undersøges.
 • Hvor længe varer undersøgelsen?

  En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttes senest fire måneder efter der er truffet afgørelse om at igangsætte undersøgelsen. 

 • Hvad sker der når undersøgelsen er afsluttet?

  Vurderer Lyngby-Taarbæk kommune, at barnet eller den unge har behov for støtte, vil kommunen på baggrund af undersøgelsen yde den form for støtte, der bedst understøtter de problemer, der er afdækket. Støtten vil dog altid gives i forlængelse af de ressourcer barnet, den unge, familien eller netværket har.

  Vurderer kommunen, på baggrund af undersøgelsen, at barnet eller den unge ikke har særlige behov for støtte bliver sagen lukket.

 • Metoden "Signs of Safety"

  Signs of Safety er løsningsfokuseret og giver et systematisk overblik over de professionelles bekymringer for barnet, og over de positive ressourcer, der findes hos barnet, hos forældrene og i familiens netværk.

  I bund og grund er tanken, at det udsatte barn eller den udsatte unge i videst muligt omfang skal blive i sit miljø hjemme i familien, i daginstitutionen eller i skolen, så længe der kan skabes sikkerhed for barnets/den unges trivsel og udvikling.

  Derfor er Signs of Safety et redskab, som professionelle kan bruge til at foretage en kvalificeret og balanceret vurdering i svære børne-/ungesager. Samtidig giver Signs of Safety alle omkring barnet et fælles sprog – både de forskellige fagfolk, forældrene og den unge selv.

  Signs of Safety er også et effektivt redskab til at sætte mål og skabe fælles billeder af, hvornår indsatsen er lykkedes, og hvornår en sag kan lukkes.

 • Metoden "ICS"

  Integrated Children’s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation.

  ICS er et godt redskab til at:

  • Barnets behov sættes i centrum
  • Børn og forældre inddrages
  • Indtænke både ressourcer og problemer
  • Afdækningen af barnets situation bliver helhedsorienteret
  • Understøtte systematik i sagsbehandlingen