Gå til hovedindhold
Du er her:

Handleplan og opfølgning på indsats

Lyngby-Taarbæk Kommune skal udarbejde en handleplan, når der gives hjælp eller støtte efter servicelovens regler om særlig støtte til børn eller unge.

Når Lyngby-Taarbæk Kommune yder støtte til sårbare børn og unge, udarbejdes en handleplan i samarbejde med barnet og dets forældre. Af handleplanen skal det fremgå, hvilke støtte Lyngby-Taarbæk Kommune giver og hvilke mål, der er sat op for støtten. Handleplanen fortæller også, hvem der skal yde støtten, og hvor længe den skal vare.

Metoder, som anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk kommune anvender metoder som Signs of Safety og ICS i forbindelse sagsbehandlingen.

FAQ

 • Hvad er en handleplan?

  En handleplan er et redskab, som skal sikre koordineringen og tydeliggøre indsatsen.

 • Tiden efter handleplanen er iværksat

  Tre måneder efter at støtten er iværksat, følger kommunen op på, om støtten virker efter hensigten. I samarbejder med barnet eller den unge og forældrene vurderer vi, om der er behov for at justere målene i handleplanen. Herefter følger vi op på handleplanen hver sjette måned for at vurdere, om barnet eller den unge får den rigtige støtte.

 • Metoden "Signs of Safety"

  Signs of Safety er løsningsfokuseret og giver et systematisk overblik over de professionelles bekymringer for barnet, og over de positive ressourcer, der findes hos barnet, hos forældrene og i familiens netværk.

  I bund og grund er tanken, at det udsatte barn eller den udsatte unge i videst muligt omfang skal blive i sit miljø hjemme i familien, i daginstitutionen eller i skolen, så længe der kan skabes sikkerhed for barnets/den unges trivsel og udvikling.

  Derfor er Signs of Safety et redskab, som professionelle kan bruge til at foretage en kvalificeret og balanceret vurdering i svære børne-/ungesager. Samtidig giver Signs of Safety alle omkring barnet et fælles sprog – både de forskellige fagfolk, forældrene og den unge selv.

  Signs of Safety er også et effektivt redskab til at sætte mål og skabe fælles billeder af, hvornår indsatsen er lykkedes, og hvornår en sag kan lukkes.

 • Metoden "ICS"

  Integrated Children’s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation.

  ICS er et godt redskab til at:

  • Barnets behov sættes i centrum
  • Børn og forældre inddrages
  • Indtænke både ressourcer og problemer
  • Afdækningen af barnets situation bliver helhedsorienteret
  • Understøtte systematik i sagsbehandlingen