Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilskud til efterskoleophold

Lyngby-Taarbæk Kommune kan yde tilskud til ophold på efterskole. Det kræver dog helt særlige forhold.

For at Lyngby-Taarbæk Kommune kan yde tilskud til den unges ophold på efterskole, skal der være særlige forhold, som gør sig gældende: 

 • Den unge skal behov for særlig støtte. Den aktuelle folkeskole skal vurdere, at den unge har både sociale og faglige vanskeligheder i en sådan grad, at den almindelige folkeskole ikke kan tilgodese disse behov.
 • Udgiften til den unges ophold på efterskole skal være en sådan størrelse, at forældre ikke selv kan betale på trods et eventuelt lån eller opsparing sættes i bero for en periode. Der må som hovedregel altid forventes en egenbetaling til den unges ophold på efterskole.

FAQ

 • Tilskuddets størrelse

  Tilskuddet vil maksimalt være jeres egenbetaling af skolepengene.

  I skal selv betale til depositum, eventuelt indskrivningsgebyr, materialer, ekskursioner, lomme- og tøjpenge, transport til hjemmeweekends med mere.

 • Ansøgningsproces

  Hvis I allerede har en socialrådgiver fra Center for Social Indsats tilknyttet familien, skal I kontakte denne. Ellers skal I kontakte Center for Social Indsats, hvor I vil få udleveret et økonomiskema, som bruges ved ansøgning om økonomisk støtte til et efterskoleophold. Kontaktoplysninger kan findes på siden

  I skal udfylde økonomiskemaet og dokumentere alle de indtægter og udgifter, som I noterer på skemaet. Dvs. lønsedler, ydelser fra Udbetaling Danmark, udskrifter fra pengeinstitut, (betalingsservice og lign.).

  Betalingsoversigt fra den valgte efterskole skal også indgå.

  I bedes desuden vedlægge en kort beskrivelse af jeres barn. Hvorfor det er en god ide, at den unge kommer på efterskole. I bedes oplyse, hvem vi kan kontakte og få en status fra (eksempelvis skole, psykiatri, PPR m.m.)

  BEMÆRK! Der er en frist på 14 dage. Alt dokumentation skal være Center for Social Indsats i hænde senest 14 dage efter ansøgningstidspunktet. Er dokumentationen ikke modtaget ved fristens udløb, bortfalder ansøgningen.

 • Det videre forløb, når ansøgningen er modtaget

  Center for Social Indsats udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov, indhenter Center for Social Indsats statusudtalelse fra skole og eventuelt Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

  Når alle oplysninger er indhentet, vil I blive indkaldt til en samtale med en socialrådgiver. Herefter foretages en socialfaglig vurdering af, om der er grundlag for at yde tilskud til den unges efterskoleophold.

  Den endelige beslutning træffes på et teammøde i Center for Social Indsats, og afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

 • Klassetrin, der kan søges om tilskud til

  8. og 9. klassetrin.

  Kun i helt særlige tilfælde vil der blive ydet støtte til 10. klassetrin.