Gå til hovedindhold
Du er her:

Ældrevejleder

Ældrevejlederens rolle er at rådgive og vejlede ældre borgere, men kan ikke gå ind og sagsbehandle eller træffe afgørelse i konkrete sager

Hvis du har brug for forskellig praktisk og administrativ hjælp, kan du kontakte kommunens ældrevejleder. Ældrevejlederen kan vejlede inden for fx ansøgning om hjælp til rengøring, aktivitetscenter eller træning, klagevejledning, flytninger med videre.

Ældrevejlederen kan hjælpe dig med

  • At finde ud af hvem og hvor du skal henvende dig til i kommunen
  • Yde råd og vejledning i sagsbehandling, eksempelvis ang.  sagsbehandlingstider, rettigheder, klagevejledning mm.
  • Vejlede om ansøgning til bolig, hjælpemidler mm.
  • Hjælpe med administrative sager iht. flytning
  • Hjælpe med at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen