Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Bolig med støtte og botilbud

Hvis du har en betydelig nedsat funktionsevne, sindslidelse eller sociale problemer og har brug for et særligt botilbud, så kan du blive visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

Et botilbud har tilknyttet personale, som hjælper og støtter beboerne efter behov. Hvilke botilbud, du har mulighed for at søge, afhænger af dit støttebehov, som vurderes af sagsbehandlere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes flere botilbud og bofællesskaber til mennesker med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvis ingen af disse matcher dine særlige behov eller hvis der ikke er ledig plads og du ikke kan vente, har du mulighed for at søge og blive visiteret til et botilbud i en anden kommune.

FAQ

 • Slotsvænget

  Slotsvænget er en række socialpsykiatriske tilbud i Lyngby-Taarbæk kommune til mennesker med sindslidelser.

  Læs mere om Slotsvænget.

 • Christian X´s Allé

  Bostedet Chr.X´s Allé henvender sig til voksne med autisme spektrumforstyrrelse som den primære funktionsnedsættelse.

  Autisme er en udviklingsforstyrrelse som særligt rammer det kommunikative, det sociale, og adfærdsmæssige område.

  Målgruppen på Chrx´s Allé omfatter ikke beboere med fysiske/somatiske handicap, blindhed eller døvhed. Borgerne på Chrx´s Allé er mellem 18 og 48 år.

  Der er i alt 10 huse på Chrx´s Allé – hvoraf de 8 af husene er beboet af borgere. Endvidere er der to aflastnings- lejligheder til brug for eksterne borgere. Endelig er der et kulturhus for beboerne samt et hus, hvor ledelse og administration holder til.

  Læs mere om Christian X´s Allé.

 • Støttecenter Magneten

  Støttecenter Magneten er et kommunalt netværkstilbud til udviklingshæmmede voksne borgere.

  Støttecenter Magneten er beliggende centralt i Lyngby bymidte i en rummelig, ældre villa med have.

  Vores målsætning

  Målsætningen er overordnet set ”at skabe rammer for et sammenhængende liv med en positiv egenidentitet i lokalområdet.”

  Vi arbejder med sociale processer, der har til formål at give udviklingshæmmede borgere bedre levevilkår, udviklingsmuligheder og større livskvalitet.

  ”Normalisering” sigter ikke kun på at etablere nye og mindre bo- og levemiljøer i lokalområdet hvor det almindelige liv leves, men lige så væsentligt er det, at der gives plads til, at de udviklingshæmmede borgere selv kan være med til at bestemme og forme deres tilværelse.

  De udviklingshæmmede borgere skal opleve at have ansvar og muligheder, for at opleve sig selv som en del af lokalsamfundet.

  Sådan arbejder vi

  Støttecenter Magneten arbejder ud fra en metode, der er holistisk, dynamisk og praktisk orienteret:

  • Vi tager udgangspunkt i Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik
  • Vi samarbejder med de voksne udviklingshæmmede i alle aspekter af dagliglivet. Det være sig: rengøring, indkøb, madlavning, administration af privat økonomi, opbygning og/eller vedligeholdelse af socialt netværk, integration i nabolaget.
  • Arbejdet foregår i et samarbejde med borgeren.

  Denne arbejdsform ligestiller samarbejdsparterne på en måde, der medvirker til at opbygge en ansvarlighed overfor den daglige tilværelse.

  At udføre et praktisk stykke arbejde, se resultater af sine handlinger, og at opleve succes, har en positiv udviklings- og indlæringseffekt.

  Borgeren får herved støtte til indsigt i det miljø, som han/hun lever i og i et passende tempo.

  Fritids- og aktivitetstilbud

  Støttecenter Magneten har et fritids- og aktivitetstilbud med 50 pladser beliggende centralt i Lyngby bymidte i en rummelig, ældre villa med have.

  Tilbuddet har åbent mandag til torsdag. Tilbuddet er målrettet borgere, der er visiteret hertil.

  Stueetagen har en fleksibel indretning. Det er muligt at komme ind med kørestol eller rolator via trappelift. 1. sal er indrettet med kontorer og mødelokaler. Herudover er der køkken og toiletter.

  Målgruppen i støttecentret er de voksne udviklingshæmmede, der modtager eller har modtaget hjemmevejledning og som fortsat har brug for at indgå i og få udbytte af sociale relationer og aktiviteter med de øvrige brugere/medlemmer.

  Støttecentret understøtter hjemmevejledningen ved at have tilbud om hjælp til kontakt til det offentlige netværk, vejledning i kost og hygiejne, samt tilbud om at deltage i fællesklubbens aktiviteter m.v.

  En gang om året i sommerferieperioden gennemføres et dagskoleophold på en uge for målgruppen, finansieret af donationer fra private organisationer og virksomheder og hvor Støttecenter Magneten stiller personale til rådighed.

  Støtte og hjemmevejledning

  Støttecenter Magneten yder støtte til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 til udviklingshæmmede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bor i egen bolig.

  Beskæftigelsestilbud

  Stadscaféen på Biblioteket er et tilbud til 10 udviklingshæmmede i alderen 18-45 år efter Serviceloven § 103. Støttecenter Magneten driver denne i samarbejde med Stadscaféen.

  Arbejdet består af lettere madlavning, indkøb, servering og rengøring. Medarbejderne/borgerne er forpligtet til at gennemføre et hygiejnekursus. Det forventes at de er velsoignerede og har sociale kompetencer.

  Åbningstiden er tirsdag til lørdag i dagtimerne.

  Vores botilbud

  Støttecentret Magneten består endvidere af 2 opgangsfællesskaber, Åbrinken med 12 lejligheder efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §85 støtte og Caroline Amalievej med 8 lejligheder efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §85 støtte, samt et tilbud med døgndækning Seniorhuset med 10 boliger, ligeledes efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §83 støtte.

  • Åbrinken
  • Caroline Amalievej
  • Seniorhuset
 • Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud

  Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud, skal du kontakte Center for Social Indsats, som kan give dig råd og vejledning og vurdere, om du er berettiget til et botilbud ud fra en konkret individuel vurdering.

 • Hvis du IKKE bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud

  Hvis du ikke bor i kommunen, men ønsker at bo i et af Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbud, skal du kontakte din egen kommune. Det er en god idé at være i god tid med ansøgning om et botilbud, da der ofte er ventetid.

 • Sagsbehandlingsfrist

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.