Gå til hovedindhold
Du er her:

Bolig med støtte og botilbud

Hvis du har en betydelig nedsat funktionsevne, sindslidelse eller sociale problemer og har brug for et særligt botilbud, så kan du blive visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

Et botilbud har tilknyttet personale, som hjælper og støtter beboerne efter behov. Hvilke botilbud, du har mulighed for at søge, afhænger af dit støttebehov, som vurderes af sagsbehandlere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes flere botilbud og bofællesskaber til mennesker med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvis ingen af disse matcher dine særlige behov eller hvis der ikke er ledig plads og du ikke kan vente, har du mulighed for at søge og blive visiteret til et botilbud i en anden kommune.

FAQ

 • Slotsvænget

  Slotsvænget er en række socialpsykiatriske tilbud i Lyngby-Taarbæk kommune til mennesker med sindslidelser.

  Læs mere om Slotsvænget.

 • Christian X´s Allé

  Bostedet Chr. X´s Allé henvender sig til voksne med autisme spektrumsforstyrrelse som den primære funktionsnedsættelse.

  Autisme er en udviklingsforstyrrelse som særligt rammer det kommunikative, det sociale, og adfærdsmæssige område.

  Målgruppen på Chr. X´s Allé omfatter ikke beboere med fysiske/somatiske handicap, blindhed eller døvhed. Borgerne på Chrx´s Allé er mellem 18 og 48 år.

  Der er i alt 10 huse på Chrx´s Allé – hvoraf de 8 af husene er beboet af borgere. Endvidere er der to aflastnings- lejligheder til brug for eksterne borgere. Endelig er der et kulturhus for beboerne samt et hus, hvor ledelse og administration holder til.

  Vores botilbud

  Christian X´s Allé består endvidere af 2 opgangsfællesskaber, Åbrinken med 12 lejligheder efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §85 støtte og Caroline Amalievej med 8 lejligheder efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §85 støtte, samt et tilbud med døgndækning Bostedet Carlshøjvej med 10 boliger, ligeledes efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §83 støtte.

  • Åbrinken
  • Caroline Amalievej
  • Bostedet Carlshøjvej

  Du kan læse mere om vores bosteder her

 • Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud

  Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud, skal du kontakte Center for Social Indsats, som kan give dig råd og vejledning og vurdere, om du er berettiget til et botilbud ud fra en konkret individuel vurdering.

 • Hvis du IKKE bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud

  Hvis du ikke bor i kommunen, men ønsker at bo i et af Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbud, skal du kontakte din egen kommune. Det er en god idé at være i god tid med ansøgning om et botilbud, da der ofte er ventetid.

 • Ydelseskatalog §85

  LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

  Center for Social Indsats

  Udvikling og Jura Journalnr. : 27.36.12-G01-8-16

  Dato : 24. maj 2016

  Skrevet af : KRISP

  Ydelseskatalog

  For udflugter og fællesrejser i Danmark og i udlandet med socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85 i 2016.

  Nedenfor følger Lyngby-Taarbæks ydelsesniveau efter serviceloven § 85 i forbindelse med kortvarige ferieophold og endagsudflugter både i Danmark og udlandet i 2016.

  Mål med indsatsen:

  Målet er at:

  • At borgeren kan holde ferie og kommer på udflugter, som er tilpasset borgerens ønsker og behov
  • At udflugter og ferien er tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og præmisser

  Målgruppen:

  Målgruppen vil være borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt boliger

  efter almenboliglovens § 105, og borgere der bor i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85.

  Kriterier for tildeling af indsatsen:

  • Borgeren har økonomi til betaling for egen ferieafholdelse og udflugt.
  • Ferien og udflugten skal matche borgerens behov for hjælpemidler og handicapvenlighed.

  Indhold:

  Udflugter og fællesferier kan afholdes på forskellig vis afhængig af borgerens behov og økonomi, samt botilbuddets ramme. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale.

  Eksempler på ferieophold og udflugter:

  • Op til 7 dages fælles ferieophold i Danmark eller udlandet
  • Endagstur til fx Tivoli eller Zoologisk have.

  Botilbuddet sørger for at:

  • Indhente tilbud
  • Udarbejde budget til ferie og udflugt
  • Aflægge regnskab efter ferien.

  Ledsager til ferie:

  • En medarbejder, som borgeren kender, tager som udgangspunkt med borgeren på ferie eller på udflugt.

  Hyppighed:

  • Fra endagsudflugt op til 7 dages ferie om året.

  Egenbetaling:

  • Borgeren betaler for egen udflugt og ferie, herunder udgifter til transport, ophold, kost, aktiviteter, forsikringer m.m.
  • Krav til leverandøren:
  • Under hele ferien, skal forholdene være handicapvenlige i en sådan grad, at opholdet inkl. transport imødekommer borgerens behov for hjælpemidler.
  • Ferien skal tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov dog under hensynstagen til, hvad der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.
  • Der skal være kendte medarbejdere til rådighed, som ledsagere på ferie Ferien skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 4 uger før ferieafholdelse.
  • Endagsture skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 1 uge før afholdelse

  Opfølgning på indsatsen:

  Notater og evaluering efter endt rejse dokumenteres i Bostedsystemet.

  Udarbejdet dato: Maj 2016.

   

 • Sagsbehandlingsfrist

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

  Se link til siden med sagsbehandlingsfrister længere nede på siden.