Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsynsrapporter fra Socialtilsynet

Socialtilsynet skal foretage minimum ét årligt tilsyn og tilsynene kan være både anmeldte og uanmeldte.

Nedenfor forefindes tilsynsrapporter fra Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud, der er omfattet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsforpligtelse.

Socialtilsyn Hovedstaden har til opgave at godkende sociale tilbud og føre tilsyn med kvaliteten af tilbuddene. Socialtilsynet vurderer tilbuddenes kvalitet på baggrund af kvalitetsmodellen, der består af 7 faste temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer,
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer.

Herudover fører Socialtilsynet også tilsyn med tilbuddenes økonomi.

Tilsynet tager udgangspunkt i et fysisk besøg på tilbuddet, hvor der bl.a. er dialog med ledere, medarbejdere og borgere. Herudover lægger tilbudsdokumentation fremsendt til Socialtilsynet i forbindelse med tilsynet samt indberettede oplysninger på Tilbudsportalen også til grund for tilsynets vurderinger. Tilsynet er dialog-baseret og vurderinger, samt de konkrete scorer på hvert tema, danner grundlag for et dialogværktøj mellem tilbud og socialtilsynet i tilsynsprocessen.

Tilsynsrapporter fra Socialtilsynet