Gå til hovedindhold
Du er her:

Delpakke 2 – Efteruddannelse og karriereveje

Vores omverden forandrer sig løbende. Der kommer nye teknologier til, vi får ny viden om behandlingsmuligheder, der kommer nye produkter på markedet, sundhedstilstanden for vores ældre ændrer sig mm. Det stiller krav til, at vores medarbejderes kompetencer hele tiden tilpasses og udvikles de nye og ændrede muligheder og behov. Samtidig skal det være attraktivt og muligt at gå forskellige karrieveje – livslang læring er både nødvendig og udviklende for den enkelte.

Delpakkens elementer

 • Løbende efteruddannelse

  Løbende efteruddannelse til alle medarbejderne, som minimum frikøb til en efteruddannelsesdag hvert andet år.

 • Nedsættelse af efteruddannelsesudvalg under Center-MED

  Der nedsættes et efteruddannelsesudvalg under Center-MED med repræsentanter for ledelse, medarbejdere og Uddannelsesteam, der koordinerer og planlægger efteruddannelse samt synliggør muligheder for medfinansieringsmuligheder i Kompetencefonden, VEU-tilskud o.l.

 • Oprettelse af specialist- stillinger

  Forskellige karriereveje fremmes ved oprettelse af 30 specialiststillinger (praksisnær udviklingsassistent) i den borgernære pleje.

 • Ledertalent-program

  Der iværksættes et ledertalentprogram for årligt 5 ”lederspirer”.

 • Orlov uden løn ved efteruddannelse

  Der gives mulighed for orlov uden løn ved efteruddannelse af social- og sundhedshjælper (SSH) til social- og sundhedsassistent (SSA) med ret til at søge ledige SSA-stillinger op til 4 måneder forud for udløb af uddannelse eller ret til fortsat ansættelse som SSH efter endt uddannelse.

 • Rekrutterings- og uddannelses-medarbejder

  Der oprettes en stilling som rekrutterings- og uddannelseskonsulent, der skal udvikle og implementere kompetenceudviklingsaktiviteter mv.