Gå til hovedindhold
Du er her:

Delpakke 3 – Flere elever og bedre tilbud til elever

En analyse fra 2020 viser, at der skal uddannes omkring 3.000 flere SOSU-elever årligt, hvis der fremadrettet skal være nok medarbejdere til at løse velfærdsopgaverne på ældreområdet i takt med det stigende antal ældre.

Derfor har vi har brug for at gøre det mere attraktivt og styrke lysten til at søge ind på SOSU- uddannelserne samt reducere frafaldet, så flere bliver uddannet. På landsplan er der allerede taget initiativer, herunder fx med aftalen om løn til voksenelever under grundforløbet og flere lærepladser. Uddannelsesteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune er også allerede godt rustet med attraktive tilbud til vores elever. Vi kan styrke det endnu mere med yderligere lokale initiativer.

Delpakkens elementer

 • Fra elev til ansat

  Fra elev til ansat – der gennemføres kompetencesamtaler og gives mulighed for at søge en ledig stilling op til 4 måneder før endt elevtid.

 • Optag af flere voksenelever

  Der optages flere voksenelever, herunder ufaglærte og brancheskiftere.

 • AMU- uddannelse til daglige praktikvejledere

  Der tilbydes AMU-uddannelse til daglige praktikvejledere for at understøtte høj faglig kvalitet i vejledningen.

 • Tid til praktik-vejledning

  Tid til praktikvejledning indarbejdes i elev og praktikvejleders arbejdsplan for at understøtte den tilsigtede progression i uddannelsen gennem løbende feedback, sparring og fælles refleksion.

 • Elever i normeringen

  Elever indgår i normeringen med udgangspunkt i kompetence profilen for den respektive praktikperiode og ud fra konkret og individuel vurdering af den enkelte elevs faglige kompetencer og færdigheder.

   

 • Sociale aktiviteter og fagligt netværk

  Der prioriteres tid til sociale aktiviteter og fagligt netværk for eleverne.

 • Fastholdelsesmedarbejder

  Uddannelsesteamet har en fastholdelsesmedarbejder, der arbejder med at understøtte elever i deres uddannelsesforløb for at forebygge frafald.

 • Faste fuldtidsvejledere i hjemmeplejen

  Der ansættes faste fuldtidsvejledere uden for normeringen, som har til opgave at give en fokuseret og struktureret vejledning af SOSU-elever, som er i praktik i hjemmeplejen.

 • Uddannelsesforløb til ikke uddannede

  Der skabes øget opmærksomhed på at tilbyde uddannelsesforløb for de ikke-uddannede (Protokollat 4), herunder ved i stillingsopslag at tydeliggøre forventning om at gå fra ufaglært til faglært efter et års ansættelse.

 • Løbende rekrutteringskampagner

  Løbende rekrutteringskampagner samt kommunikationsindsatser om uddannelserne på uddannelsesinstitutioner og i folkeskolen.