Gå til hovedindhold
Du er her:

Delpakke 4 – Mere teknologi – udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver

Øget brug af velfærdsteknologi kan være en del af løsningen på manglen på medarbejdere. Samtidig kan øget brug af velfærdsteknologi opleves som udviklende for medarbejderne, forbedre arbejdssituationer og skabe en forbedret borgeroplevelse, fordi borgerne fx bedre kan klare sig selv, oplever mere værdighed i plejesituationer mm.

Implementering af velfærdsteknologi kræver investeringer, ledelsesfokus og medarbejdere, som med lyst, engagement og de rette kompetencer kan løse opgaverne på en ny måde.

Delpakkens elementer

Velfærds- teknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen

Se den kortfilm nedeunder, der beskriver hvordan vi arbejder med hjemmetræning.

Introvideo
DigiRehab - Introvideo til borger