Gå til hovedindhold
Du er her:

Delpakke 5 - Arbejdsmiljø og HR-indsatser

På ældreområdet kan vores medarbejderne både være udfordret fysisk som psykisk. Der er mange tunge løft, mange udfordrende arbejdsstillinger, demente og psykisk udfordrede borgere med udadreagerende adfærd, høje forventninger fra pårørende mm. Et godt arbejdsmiljø fysisk som psykisk skal understøttes for både at forebygge og følge op på fysiske skader, psykiske belastninger og sygdom.

Delpakkens elementer