Gå til hovedindhold
Du er her:

Genoptræning og rehabilitering

Efter hospitalsophold eller hvis du har haft et funktionstab kan du få støtte til genoptræning gennem kommunen.

Visitation til genoptræning

Du kan blive henvist til genoptræning af et hospital, af egen læge eller du kan selv kontakte kommunen for at høre om dine muligheder. Det er kommunen, der afgør, hvilket tilbud du kan få og hvor mange gange der bevilges. Du kan få hjælp til genoptræning af din fysiske formåen og hjælp med at genopbygge nedsatte kognitive evner, som påvirker dine daglige aktiviteter for eksempel svigtende hukommelse, planlægning og rumlig orientering. Genoptræningen foregår på Trænings- og Rehabiliteringscentret og/eller i din egen bolig/nærmiljø.

Tværkommunalt samarbejde

Modtager du træning efter hospitalsindlæggelse, tilrettelægger kommunen et forløb tilpasset dine behov. Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med Rudersdal og Gentofte kommuner om genoptræning, og den konkrete genoptræning foregår der, hvor tilbud og behov passer bedst sammen.

Trænings- og Rehabiliteringscentret

Lyngby-Taarbæk Kommune har et trænings- og rehabiliteringscenter, som tilbyder træning og genoptræning.

Besøg trænings- og rehabiliteringscentrets hjemmeside 

Træning i forbindelse med døgnophold

Har du et betydeligt tab af færdigheder og derfor ikke kan klare dig hjemme, eller har du behov for en tværfaglig indsats og du ikke kan benytte et dagtilbud, kan visitationen bevilge genoptræning (rehabilitering) i form af døgnophold på trænings- og rehabiliteringscentret.

Pris

Genoptræningsforløbet er gratis. For døgnophold vil der være betaling til dækning af forplejning m.v. Hvis du ikke selv kan transportere dig til trænings- og rehabiliteringscentret, er der mulighed for at du kan blive kørt. 

Frit valg på genoptræning

Hvis hospitalet har lavet en genoptræningsplan med henblik på ambulant genoptræning til dig, kan du ifølge reglerne om frit valg vælge genoptræning i andre kommuner. Ønsker du at vælge frit, skal du selv træffe aftale med den kommune, du ønsker genoptræning i, og efterfølgende kontakte visitationen i Lyngby-Taarbæk Kommune.