Gå til hovedindhold
Du er her:

Hjerneskade

Har du fået en hjerneskade eller er du pårørende til en person, der har fået en hjerneskade, står Lyngby-Taarbæk Kommunes hjerneskadekoordinator klar til at hjælpe

Behandling og genoptræning bliver tilrettelagt individuelt alt efter skadens omfang og den enkeltes behov, efter behov sker dette i tæt samarbejde med kommunens hjerneskadekoordinator, som sørger for en koordineret tværfaglig indsats og som fungerer som bindeled mellem den hjerneskadede, pårørende og de forskellige tilbud. Målet er at skabe sammenhæng og tryghed.

Hjerneskadekoordinatoren vil ikke automatisk være tilknyttet alle forløb, men kan altid kontaktes efter behov – af både borger, pårørende og medarbejdere i kommunen.

Hjerneskadekoordinatoren har stor erfaring med forløb efter en erhvervet hjerneskade og I er altid velkomne til at tage kontakt til Hjerneskadekoordinatoren hvis I har brug for en snak om jeres situation.

Pårørendegrupper og netværksgrupper

Kommunen samarbejder med Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner om både netværksgrupper for ramte og pårørendegrupper.

Netværksgruppen er et tilbud til dig, der er ramt af en hjerneskade og har afsluttet din genoptræning. Målgruppen er borgere der er/var erhvervsaktive på skadestidspunktet. Her er det muligt at møde andre med en erhvervet hjerneskade. Erfaringen er, at det at mødes med andre i lignende situation kan være gavnligt på flere livsområder.

Som pårørende kan man også opleve at kunne have brug for nogen at tale med. Det kan være meget belastende at være pårørende til en hjerneskadet. Angst, bekymring, stribevis af praktiske spørgsmål og opgaver, uvished, håb og fortvivlelse er blot nogle af de emner, som pårørende skal håndtere. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune forskellige tilbud til pårørende. Det kan være samtaler med hjerneskadekoordinatoren, vores pårørendevejleder eller deltagelse i en pårørendegruppe.

Læs mere om de to grupper på linket nederst på siden.

Pårørendegrupper/netværksgrupper

 • Til dig - der er tæt på et menneske med hjerneskade

  Dette er et tilbud til dig, der som pårørende, gerne vil have indsigt og viden om livet efter en hjerneskade. Det er ligeledes en mulighed for dig, til at møde andre pårørende og erfaringsudveksle og inspirere hinanden. Det kan være rart at møde andre der står i samme situation som en selv, og som kan have en anden forståelse for de udfordringer man står med.

  I er selv med til at præge hvad møderne skal indeholde – det er altid med udgangspunkt i de behov der kommer til udtryk hos jer.

  Eksempler på temaer / oplæg i pårørendegruppen:

  • Hvad er der sket i hjernen? Synlige og usynlige skader
  • Hvor kan jeg hente hjælp i lovgivningen?
  • Hvorfor opfører min pårørende sig anderledes end tidligere?
  • Hvordan ændres relationerne efter en hjerneskade?
  • Hvordan undgår jeg ensomhed og stress?

  Tid og sted

  Pårørendegrupper afholdes sammen med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal. 

  Vi mødes sidste torsdag i måneden kl. 16.00 – 18.00

  Forløbet strækker sig over 5 gange med 2 x årligt, opstart i september og februar. Datoer udleveres ved opstart.

  Lige nu afholdes møderne i Lyngby-Taarbæk kommune

  Tilmelding

  For yderligere information, information om hvornår næste gruppe opstartes og tilmelding kontakt hjerneskadekoordinator Malene Luun på tlf.: 51 63 11 61 

 • Til dig, der er fyldt 18 og lever med følger efter en hjerneskade

   

  Dette er et tilbud til dig, der er ramt af en hjerneskade og har afsluttet din genoptræning. Målgruppen er borgere mellem 18 og 65 år, eller dig der er +65 år og fortsat var erhvervsaktiv på skadestidspunktet.

  I netværksgruppen får du mulighed for at drøfte hverdagslivets udfordringer og dele erfaringer med andre, der er i samme situation som dig. Netværksgruppen kan støtte, inspirere og give dig nye fremtidsperspektiver. I er selv med til at præge hvad møderne skal indeholde – det er altid med udgangspunkt i de behov der kommer til udtryk hos jer.

  Eksempler på emner i netværksgruppen:

  • Hvordan hænger hverdagen sammen? Med familie, arbejde, ændrede roller, praktiske opgaver
  • Hvordan får jeg overskud til at være sammen med venner og familie og dyrke mine fritidsinteresser?
  • Parforhold og samliv
  • Hvordan tackler jeg forældrerollen?
  • Forventninger og fremtidsperspektiver

  Tid og sted

  Netværksgrupper afholdes sammen med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal.

  Forløbet opstarter én gang årligt, med opstart efter sommerferien. Vi mødes hver 6. uge, tirsdage fra kl. 15.00 – 16.30.

  Lige nu afholdes møderne i Lyngby-Taarbæk kommune

  Tilmelding

  For yderligere information, information om hvornår næste gruppe opstartes og tilmelding kontakt hjerneskadekoordinator Malene Luun på tlf.: 51 63 11 61