Gå til hovedindhold
Du er her:

Mobilt gadesalg og stadepladser på Klampenborgvej

I Lyngby-Taarbæk Kommune kan du med tilladelse drive gadesalg fra mobile salgsenheder som f.eks. kaffeknallerter og foodtrucks i det midlertidige byrum på Klampenborgvej.

Midlertidigt byrum på Klampenborgvej
Midlertidigt byrum på Klampenborgvej

Praktisk information

 • Sådan søger du

  Ønsker du at drive mobilt gadesalg på Klampenborgvej, kan du søge om tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune via virk.dk

  Inden du ansøger, skal du være indforstået med vilkårene for mobilt gadesalg i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bl.a. krav til renhold mv.

  I din ansøgning på virk.dk skal du beskrive, hvad du ønsker at sælge samt oploade et billede af salgsvogn/cykel. 

  Det tager ca. 10 arbejdsdage at få en tilladelse. Tilladelsen skal kunne fremvises på forlangende.

  Lyngby-Taarbæk Kommune anviser placeringen af serveringscontainer, foodtruck, kaffevogn mv.

  Vær desuden opmærksom på, at du selv har ansvaret for at indhente tilladelser fra andre relevante myndigheder.

 • Hvad må du sælge

  Det er tilladt at sælge varer, som ”forsvinder ved forbrug”. Det er fx mad- og drikkevarer, jf. Erhvervsstyrelsens bestemmelser. Vær dog opmærksom på, at der ikke må sælges tobaksvarer.

  Du må desuden sælge såkaldte udvalgsvarer, som fx tøj, sko, smykker, souvenirs og kort, hvis salget relaterer sig til et arrangement af kortvarig karakter som f.eks. markedsdage.

  Der må ikke sælges serviceydelser som fx cykellapning, massage, manicure, klipning, skopudsning m.m.

 • Vilkår

  Lyngby-Taarbæk Kommune stiller arealet gratis til rådighed for gadesælgere.

  Stadepladsen kan ikke overdrages til andre ved salg, udlejning, bortforpagtning eller lignende.

  Lyngby-Taarbæk Kommune stiller ikke inventar til rådighed.

 • Orden, renhold og færdsel

  I forhold til orden, renhold og færdsel skal du være opmærksom på følgende:

  • Gadesælgers ejendele må ikke være til gene for kørende eller gående færdsel. Ligeledes må de ikke placeres på brandvejen. Se bilag 1 - Zoneinddeling af pladser og Brandvej
  • Cykelstien skal holdes farbar. Hvis det bliver nødvendigt at afspærre cykelstien, skal der opsættes henvisningsskilte til cyklisterne
  • Det er ikke tilladt at rykke, fjerne eller åbne anden entreprenørs afspærring. Det betyder, at alt ind- og udkørsel skal ske fra Lyngby Hovedgade (ad brandvejen)
  • Gadesælger er forpligtet til at holde sin stadeplads ren og ryddelig. Det er ikke tilladt at benytte kommunens affaldsbeholdere til det affald, der stammer fra fuldmagthavers aktiviteter
  • Gadesælger skal selv sørge for, at affald bliver opsamlet og bortskaffet
  • Berørte arealer skal dagligt ryddes op. Al materiel, herunder affald, skal fjernes fra arealet. Lige så efter endt ophold med serveringscontainer, foodtruck, kaffevogn mv.
  • Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune konstaterer, at oprydning ikke er tilstrækkelig, vil arrangøren blive opkrævet kommunens faktiske omkostninger plus administration
  • Gadesælgers aktiviteter må ikke medføre støjgener. Der må f.eks. ikke spilles musik eller råbes, ligesom der ikke må støjes fra vedvarende motor eller generator
  • Gadesælger er ansvarlig for enhver skade og/eller ulempe, der måtte blive påført Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendele og/eller tredjemand
  • Gadesælger er forpligtet til at drage omsorg for belægninger, beplantning og byinventar, så det ikke beskadiges eller tilsmudses. Der må f.eks. ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr
  • Levende lys og anden åben ild er ikke tilladt.
 • Forpligtelser og ophør

  Gadesælger kan blive bedt om at flytte aktiviteter for egen regning, eller at aflyse for egen regning på grund af aktiviteter, som følge af f.eks. generelt ledningsarbejde, arbejde i forbindelse med anlæg af letbane eller anlægsarbejde i tilknytning til denne.

  Lyngby-Taarbæk Kommune kan uden forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter grove eller gentagne brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.

 • Andre love og myndigheder

  Forretningsdrift skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med gældende lovgivning.

  Dit firma skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register over mobile gadesælgere.

  Dit firma skal være registret hos Fødevarestyrelsen, hvis du sælger mad- eller drikkevarer.

  Gadesælger skal fremsende kopi af registrering hos Erhvervsstyrelsen samt kopi af tilladelse fra Fødevarestyrelsen til Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med ansøgning.

 • CPR-nummer eller CVR-nummer

  Søger du med CPR-nummer:

  • må kun du betjene vognen
  • skal din omsætning være under 50.000 kr.

  Søger du med CVR-nummer:

  • må andre gerne betjene din vogn
  • må din omsætning gerne være over 50.000 kr.

  Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer på virk.dk.

 • Du kan godt søge, inden du har købt din salgsvogn

  Har du endnu ikke købt din vogn, skal du vedhæfte et billede eller en skitse af den, du har tænkt dig at købe. Din endelige salgsvogn skal ligne den type vogn, du har angivet i ansøgningen.

  Søger du tilladelse til en stor salgsvogn, vil du først kunne få tilladelse, når du har nummerplade (registreringsnummer).