Gå til hovedindhold
Du er her:

Veje, torve og pladser

Ønsker du at anvende kommunens veje, torve og pladser?

Hvis du ønsker at anvende kommunens veje, torve og pladser, skal du søge om tilladelse via virk.dk.

Det kan være til fx

 • Opstilling af byggepladshegn, byggematerialer, stillads, lift, skurvogn mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde
 • Reklameskilte på fortov
 • Arrangementer på vej- og fortovsarealer
 • Salg fra stadepladser
 • M.v.

Lyngby-Taarbæk Kommune tager pr. 1. september 2023 gebyr for behandling af din ansøgning om opstilling af container, bigbags, skurvogne og lignende på vejareal. Gebyret er i øjeblikket 650 kr. for ansøgning og efterfølgende 50 kr. pr dag til tilsyn, administration mv. Gebyret opkræves fra tilladelsens ikrafttræden og indtil arbejdet færdigmeldes.

Læs mere her

 • Lyngby Torv

  Hvis du ønsker at anvende Lyngby Torv kan du sende din ansøgning via virk.dk.

 • Vareudstilling på Lyngby Hovedgade

  Regulativ for Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej. 

  Regulativet skal sikre, at Hovedgaden benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der er lagt vægt på, at der på fortovet skal være uhindret passage for fodgængere samtidigt med, at der skabes forudsætninger for et attraktivt by- og handelsmiljø.

  Som butiksejer/lejer på Lyngby Hovedgade skal du have Lyngby-Taarbæk kommunes tilladelse til, at bruge arealet foran din butik til udstillingsformål og udeservering. 

 • Ulrikkenborg Plads

  Regulativ for Ulrikkenborg Plads. 

  Regulativet skal sikre, at Ulrikkenborg Plads benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der er lagt vægt på, at der skabes forudsætninger for et attraktivt by- og handelsmiljø.

  Som butiksejer/lejer på Ulrikkenborg Plads kan du få tilladelse til at bruge arealet foran din butik til udstillingsformål og udeservering. Ved at følge linket nedenfor kan du læse mere om mulighederne og indsende en ansøgning. 

 • Taarbæk - byggearbejde

  Vejene er smalle i Taarbæk. I forbindelse med byggearbejder på private grunde er der derfor udarbejdet en række anbefalinger, som kan lette arbejdet og sikre nødvendige hensyn. 

  Vi har lavet en guide til dig som grundejer, så du kan planlægge dit byggeprojekt,så det påvirker trafikken mindst muligt.

  Læs mere her.

 • Filmoptagelse på offentlige veje og pladser samt på private fællesveje.

  Såfremt du ønsker at benytte offentlige veje og pladser samt private fællesveje til filmoptagelse, skal du ansøge via virk.dk.