Gå til hovedindhold
Du er her:

Det lokale Trafiksikkerhedsråd

Læs mere om Lyngby-Taarbæk Kommunes lokale Trafiksikkerhedsråd

Formål med trafiksikkerhedsrådet er:

at drøfte aktuelle emner og tiltag til fremme af trafiksikkerheden og tilgængeligheden i kommunen for alle trafikanter

 • at følge udviklingen i trafiksikkerheden
 • at deltage i landsdækkende, regionale og lokale trafiksikkerhedskampagner - og andre informationsindsatser for fremme af færdselssikkerheden
 • at arbejde for og komme med forslag og input til kommunens arbejde med trafiksikkerheden

Der afholdes årligt 2 ordinære møder i Det Lokale Trafiksikkerhedsråd.

Medlemmerne i det lokale trafiksikkerhedsråd

 • Formand for Teknik- og Miljøudvalget er født formand for Det lokale Trafiksikkerhedsråd.

Medlemmer består af 1 repræsentant for henholdsvis:

 • Nordsjællands Politi
 • Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling
 • Skolerådet
 • Færdselskontaktlærer
 • Seniorrådet (Ældrerådet)
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Fodgænger Forbund
 • FDM
 • samt embedsmænd for "Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed" og "Center for Arealer og Ejendomme".

Henvendelser vedrørende Det lokale Trafiksikkerhedsråd kan rettes til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

Referater af de seneste møder

Møde den 4.5.2017

Møde den 16.5.2018

Møde den 20.1.2020

Møde den 18.5.2021

Møde den 20.9.2021