Gå til hovedindhold
Du er her:

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er en betegnelse for en hvid-blå servicevejvisning, der mod betaling, kan opsættes af kommunen til almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner og til alle typer virksomheder af turist-, fritids-, eller erhvervsmæssig karakter. 

Som offentlig eller privat virksomhed, kan du søge om etablering af kommerciel servicevejvisning, dvs. vejvisning via de hvide-blå tavler. Din virksomhed skal selv afholde udgiften til opsætning og vedligeholdelse af skiltene.

Hvordan kan skiltet se ud?

Skiltet skal indeholde et godkendt symbol og kan suppleres med virksomhedsnavn eller passende betegnelse. Der kan være flere symboler på en tavle, f.eks. til forskellige kommercielle mål. Virksomhedslogoer må ikke anvendes.

Vej - Servicevejvisning - eksempel

På Vejdirektoratets hjemmesider er der en opdateret liste med godkendte symboler.

Findes der ikke et godkendt symbol, skal ansøgeren betale for udvikling af et nyt symbol ved Vejdirektoratet. Det koster 2.000 kr. ekskl. moms.

 

Prioritering af vejvisning

Vejvisningsmål prioriteres i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning (henvisning til by)
  • Trafikalt begrundet servicevejvisning (tog, færgehavne mv.)
  • Kommerciel servicevejvisning (både til offentlige og private institutioner samt virksomheder)

Der må i hvert vejkryds maksimalt vejvises med fire pilevejvisere/tavler. Den kommercielle servicevejvisning skal, ved mere end fire tavler i et kryds, samles på én fælles tavle, hvor der vises symboler.

En kommerciel servicevejvisning med symboler kan se sådan ud (blå/hvid tavle), hvor den er sat op sammen med den geografiske vejvisning.

Vej - Servicevejvisning - Eksempel 2

Har du fået opstillet en kommerciel servicevejvisning med tekst vil denne blive nedtaget og erstattet med symbol, hvis der kommer flere end 4 vejvisningsmål i vejkrydset. Dette skal du ikke betale for. Hvis der ikke findes et symbol, som kan benyttes til din virksomhed, skal der betales for design af symbol.

Hvis kommunen af trafikale årsager øger antallet af skilte, så nedtages eventuel kommerciel servicevejvisning, hvis der af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke er plads i krydset. Der ydes ikke økonomisk kompensation for virksomheden.

Eventuel nedtagning af et skilt sker efter princippet "sidst op - først ned"

Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, når der ønskes opsat yderligere servicetavler i vejkryds med flere end 4 geografiske navne, terminalmål eller kommercielle virksomhedsnavne.

Hvor kan der vejvises fra?

Inden for tættere bebygget område (hele Lyngby-Taarbæk Kommune)

Kommerciel servicevejvisning opsættes som udgangspunkt fra nærmeste større vej og efterfølgende skilte frem til målet inden for tættere bebygget område som er afmærket med færdselstavle E 55 Tættere bebygget område.

Geodatastyrelsens kort i målestok 1:200.000 bruges til at finde nærmeste større vej.

Læs mere om brug af kortmateriale på Vejdirektoratets hjemmeside.

Priser

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis vi godkender din ansøgning om kommerciel servicevejvisning, fremsender vi en pris på etablering af skiltningen. Det forventes, at prisen for opsætning af et skilt med stander ligger mellem 4.000 – 8.000 kr. ekskl. moms alt efter størrelse og placering.

Der opkræves et administrationsgebyr på 500 kr. ekskl. moms.

Når beløbet er betalt, vil Lyngby-Taarbæks Kommunes Arealdrift bestille og opsætte tavlen.

Årlig vedligeholdelsesudgift

Der opkræves en årlig vedligeholdelsesudgift på kr. 500,00 ekskl. moms for kommunens drift af skiltet - græsklipning ved skiltet og eventuel vask. 

Ved manglende betaling af vedligeholdelsesudgiften nedtages skiltet. Beløbet indeksreguleres.

Reparation og udskiftning

Hvis den kommercielle servicevejvisning beskadiges, opkræves betaling for reparation eller udskiftning.

Inden reparation eller udskiftning bliver du kontaktet, så du kan vurdere, om der fortsat er behov for servicevejvisningen.

Fjernelse af vejvisning

Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, skal fjernes.

Ved tvivl om vejvisningens lovlighed, er du velkommen til at kontakte Trafik og Mobilitet, trafikmobilitet@ltk.dk.

Lovgivning

Reglerne for kommerciel servicevejvisning reguleres i kapitel 12 (§§ 355-414) i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, BEK nr. 2510 af 09/12/2021.

Ansøgning

Du sender en ansøgning til: trafikmobilitet@ltk.dk

Du kan få tilsendt et ansøgningsskema ved at sende en mail til: trafikmobilitet@ltk.dk

I emnefeltet skriver du: Ansøgningsskema servicevejvisning

En ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

Oplysninger om virksomhed/institution

  • Cvr. nummer
  • Virksomhedens navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og e-mail (generelle)
  • Navn, mail og telefonnummer på kontaktperson

Oplysninger om ønsket service vejvisning

Du kan forvente 6 – 8 ugers behandlingstid på en ansøgning.