Gå til hovedindhold
Du er her:

I de kommende år vil der løbende være anlægsarbejder og aktiviteter på Dyrehavegårds Jorder langs Lundtoftegårdsvej og i Lundtofte. Via denne side kan du følge med i arbejdet i de enkelte områder.

Arbejdet udføres så vidt muligt inden for normal arbejdstid, som er hverdage mellem kl. 7.00 – 18.00 og lørdage mellem kl. 7.00 – 14.00.

Vi tilstræber at minimere generne af anlægsarbejderne og gøre færdslen i området så tryg og fremkommelig som muligt. Men arbejdet kan ikke undgå at påvirke de, der færdes i området.

Læs mere om

 • Ombygning af Lundtoftegårdsvej nord

  Som følge af byudviklingen skal Lundtoftegårdsvej ombygges af hensyn til fremkommeligheden og trafiksikkerheden for både gående, cyklister og bilister.

  Ombygningen af Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken forventes i 2023/24 at blive indledt med en opretning af slidlaget, efterfulgt af en række forudsætningsskabende anlæg, forud for etablering af Lundtofte Letbanestation i 2024/25.

  Det er planen, at ombygningen af Lundtoftegårdsvej på denne strækning afsluttes i 2029.

 • Hovedstadens Letbanes anlægsarbejder på Lundtoftegårdsvej syd

  Hovedstadens Letbane arbejder på Lundtoftegårdsvej frem til midten af 2023. Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Lundtoftegårdsvej udvides mod øst på strækningen fra Klampenborgvej til Akademivej – der udestår fortsat en række delarbejder, før vejudvidelsen er helt færdig.
  • Der etableres et signalanlæg ved den nye adgangvej til Lundtoftevej 13-39 og Formula/Sleep Hotel.
  • Krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej udvides. Der etableres nye svingbaner og krydset tilpasses, og der anlægges letbanespor i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – krydset ved Lyngbygårdsvej vil derfor være spærret i en periode.
  • Krydset ved Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej bliver tilpasset det nye vejforløb på Lundtoftegårdsvej.

  Fra midten af 2023 og frem til sommeren 2024 udføres transportsystemet, der bl.a. indbefatter opsætning af master, ophængning af kørestrøm og etablering af skinner på strækningen.

  Anker Engelunds Vej er fortsat spærret for trafik og vil være det frem til sommeren 2023. Krydset ved Anker Engelunds Vej/Lundtoftegårdsvej planlægges ombygget fra marts til og med september 2023.

  Se desuden www.letbane.ltk.dk, hvor der også er links til andre nyttige sider med fx trafikinformationer.