Gå til hovedindhold
Du er her:
 • Lundtofte erhvervsområde - Maglebjergvej, Nøjsomhedsvej og Nymøllevej

  I 2019 gik kommunen i gang med en ny planlægning for erhvervsområdet. Der skal bl.a. være mulighed for at udvide anvendelserne med kontorejendomme og videnserhverv.

  Der har været flere forskellige ønsker til udvikling i området, heriblandt forslag om international skole og daginstitution.  I øjeblikket huser Nymøllevej 59-85 ukrainske flygtninge.

  Kommunen forventer at fremlægge et forslag til ny lokalplan for erhvervsområdet i 2023/2024.

   

 • Lundtoftevej 162 - forskerboliger

  Pension Danmarks ønsker at opføre et bolig og erhvervsprojekt med et samlet etageareal på ca. 12.300 m², heraf 1.450 m² erhverv. Projektet omfatter ca. 160 boliger, fx forskerboliger samt kontorerhverv.

  Projektområdet ligger lige øst for de ca. 500 studieboliger, der blev taget i brug i 2021.

  Kommunen forventer pt., at et lokalplanforslag kan fremlægges i høring i 2023.

   

Kommuneplan 2021

Det ca. 2,5 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er i Kommuneplan 2021 udlagt til bl.a. videnserhverv, offentlig service og boliger.

Byudvikling i tracéet giver nye muligheder for at udbygge vidensmiljøet i tilknytning til DTU med fx videnserhverv, hotel- og konferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende, ikke-trafikskabende detailhandel i den sydligste ramme.

Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Du kan læse mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2021.