Gå til hovedindhold
Du er her:
 • Tracéet NORD - Stationsforplads Lundtofte
 • Traceet NORD - Hempel

  Baggrund

  Lyngby-Taarbæk Kommune solgte i 2017 efter endt udbud et areal på ca. 12.000 m2 i en del af det nordlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Hempel.

  Seneste nyt om byggeriet

  Hempel åbnede i september 2021 dørene til ​​koncernens nye Campus, der blandt andet består af en nyopført kontorbygning og et moderne forsknings- og udviklingscenter.

  Hempel Campus har mere end 350 medarbejdere på de 26.000 kvadratmeter.

  Campus er ikke kun det globale hovedkvarter, det er også et center for forskning, læring og vidensdeling. Hele Hempel Campus stod færdigt i 2022.

  Hempel indvendig trappe
  Hempels trappe

  Hempels bygning med grønne træer

   

 • Tracéet MIDT - DTU Science Park

  DTU Science Park har i marts 2022 fremsendt et projektforslag for etablering af erhvervsdomicil, forskerpark og parkeringshus på arealer lige øst for DTU i Traceet Midt mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til 43.000 m2 i form af et sammenhængende kontor-/laboratoriebyggeri og et parkeringshus. I forslaget fremtræder bebyggelsen som flere bygninger på grund af forskydningerne i bebyggelsesplanen. For at bevare den eksisterende dobbelte række af egetræer langs Lundtoftegårdsvej, blev det i forbindelse med vedtagelse af lokalplangrundlaget besluttet at placere fortovet på østsiden af den eksisterende trærække på DTUs grund, langs de nye bygninger.

  Lokalplanforslaget forventes pt. at blive sendt i offentlig høring i 8 uger i foråret 2023.

  Forslag til en Science Park i Tracéet
  Opholds- og gangarealer på vestsiden af byggeriet. Eksisterende trærækker mod Lundtoftegårdsvej ses til højre. Illustration udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
 • Traceet SYD - Benjamin Capital

  Lyngby-Taarbæk Kommune solgte i 2015 efter endt udbud et areal på ca. 8.545 m2 i en del af det sydlige Tracéet langs Helsingørmotorvejen til Benjamin Capital.

  Foruden et bilhus, har Benjamin Capital opført et hotel med tilhørende fitnesscenter.

  I januar 2019 blev bilhuset taget i brug.

  I efterår/vinter 2020 blev hotel inklusiv fitnesscenter ibrugtaget.

  Ferrari
  Bilhus, Lundtoftegårdsvej

  Hotel Zleep påLundtoftegårdsvej
  Det færdige hotelbyggeri på Lundtoftegårdsvej

   

 • Tracéet SYD - Regnvandsbassin ved Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej

  Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægger i løbet af 2023 et grønt regnvandsbassin i den sydligste del af Traceet.

  Bassinet skal modtage regnvand fra den sydligste del af Traceet og fra den ny bebyggelse vest for Lundtoftegårdsvej på Akademivej 1.

  Der etableres en afskærmende beplantning mod bl.a. Lundtoftegårdsvej. Beplantningen bidrager til det grønne udtryk i området og sikrer, at der ikke er direkte adgang til regnvandsbassinet. Der er fokus på at skabe gode betingelser for biodiversiteten i og omkring regnvandsbassinet ved at anvende hjemmehørende arter, som fx hvidtjørn, vildæble, slåen, hassel og syren.

Kommuneplan 2021

Det ca. 2,5 km lange område langs Helsingørmotorvejen (Tracéet) er i Kommuneplan 2021 udlagt til bl.a. videnserhverv, offentlig service og boliger.

Byudvikling i tracéet giver nye muligheder for at udbygge vidensmiljøet i tilknytning til DTU med fx videnserhverv, hotel- og konferencefaciliteter, undervisning og boliger samt pladskrævende, ikke-trafikskabende detailhandel i den sydligste ramme.

Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring den fremtidige letbane. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Du kan læse mere om rammerne og anvendelsesmulighederne i Kommuneplan 2021.