Gå til hovedindhold
Du er her:

Moderne byggecenter på Firskovvej

Lokalplan 275 giver mulighed for, at der kan bygges et nyt og moderne byggecenter på Firskovvej

I maj 2018 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 275, som gør det muligt at opføre et nyt og moderne byggecenter på Firskovvej.

Forinden havde Johannes Fog A/S henvendt sig til kommunen med et ønske om at udvikle deres byggemarked på Firskovvej til et moderne byggecenter, der også kan indeholde andre funktioner som fx boliger, kontorer og uddannelsesinstitutioner.

Området er inddelt i fire delområder:

Et delområde nord for Nærumbanen ud mod Firskovvej forventes at blive brugt til butikker, parkeringshus, kontorer og uddannelsesformål.

På et delområde nærmest Nørgaardsvej Station vil der være mulighed for en mindre andel af boliger og anden publikumsorienteret service som fx café el. lign.  

Syd for Nærumbanen er der to delområder:

Det ene delområde skal fortsat være en del af byggemarkedet, med drive-In haller og lagerfaciliteter.

På det andet delområde kan der på sigt opføres et boligprojekt, efter at der er udarbejdet en ny lokalplan for området. Dette delområde rummer lokalbanens tracé og fastholder denne anvendelse.

Firskovvej eksempel på udformning Lokalplan 275
Visualisering af et nyt byggecenter på hjørnet af Firskovvej og Nørgaardsvej ved lokalbane stationen