Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få overblik over teststeder i kommunen, vaccinationer m.m.

Du er her:

Fremtidens Kongens Lyngby

Her kan du læse om planerne for fremtiden Kongens Lyngby Centrum, hvor en række byrum forandres i takt med byens udvikling. 

Vi vil gerne høre din mening

Lige nu er et udkast til en vision for Fremtidens Kongens Lyngby i offentlig borgerdialog, og vi vil meget gerne høre din mening. Dialogen foregår online, og du kan vælge at besvare alle spørgsmål, eller give kommentarer til lige netop de emner, der interesserer dig. Alle bemærkninger med navn og bydel vil blive taget op til overvejelse. Sidste frist for deltagelse er den 9. maj.

Del din mening her.

Overflyvningsfoto af det centrale Kongens Lyngby
Overflyvningsfoto af det centrale Kongens Lyngby

Lyngby-Taarbæk forandrer sig

En række store initiativer og projekter har de seneste år set dagens lys. Science City Lyngby og Letbanen sætter retning for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Det samme gælder klimatilpasningsprojektet langs Fæstningskanalen og udviklingen af Firskovvejskvarteret til et nyt byområde.

Forandringerne medfører nye vilkår for centrum. En positiv udvikling i kommunens erhvervsliv og detailhandel har skabt mere aktivitet. Der er desuden interesse fra investorer, der ønsker at udvikle projekter i Kongens Lyngby. Samtidig er der en usikkerhed om, hvordan detailhandelen vil udvikle sig i forhold til bl.a. øget nethandel.

Ny vision for Kongens Lyngby

Kommunalbestyrelsen ønsker med en fælles vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby at sætte retningen for de kommende års udvikling af bymidten og sikre god sammenhæng med de historiske og kulturelle værdier, byen er bygget op omkring

Visionen skal:

 • sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden
 • skabe sammenhæng mellem de igangværende projekter og strategier

Den videre proces

Visionen skal være et styringsværktøj for Kommunalbestyrelsen og danne grundlaget for, at der efterfølgende udarbejdes en konkret udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for det videre arbejde og give sikkerhed for, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

Fra vision til udviklingsplan i tre faser
Illustration af proces med tre faser: vision, idéoplæg og udviklingsplan. Læs mere nedenfor.

Sådan ser processen for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum ud

 • 2021: Visionsfasen

  I visionsfasen udvikler Kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og rådgivere en samlende vision for Kongens Lyngbys fremtid. Visionen er overordnet og sætter retning for det videre arbejde.

  Visionen skal:

  • sammenfatte de ønsker og perspektiver, som skal tegne fremtiden
  • skabe sammenhæng mellem igangværende projekter og strategier

  Visionen bliver et styringsværktøj for Kommunalbestyrelsen og grundlaget for efterfølgende at konkretisere visionen i en udviklingsplan for Kongens Lyngby.

  I visionsfasen indbydes af to omgange til borgerdialog, hvor du kan bidrage med dine synspunkter. Derudover inviterer vi udvalgte aktører fra byen til orienteringsmøder og anden dialog.

 • 2021 og 2022: Idéfasen

  Efterår og vinter 2021/22 arbejder forskellige rådgiverteams bestående af en række fagligheder, som fx arkitekter, byplanlæggere og trafikeksperter, på det såkaldte parallelopdrag. De giver hver især et bud på, hvordan visionen kan realiseres. De skal i idéoplæg visualisere de valg og fravalg, der gør visionen til virkelighed, så den ønskede værdi træder tydeligt frem. 

  Vi laver løbende borgerdialog, og du kan være med til at kvalificere arbejdet i alle faser.

 • 2022: Udviklingsfasen

  I løbet af 2022 vil en eller flere rådgivere lave et forslag til en samlet udviklingsplan. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for fremtidige planer og projekter i Kongens Lyngby Centrum og skabe sikkerhed for, at visionen føres ud i livet med den ønskede værdiskabelse for Lyngby-Taarbæk.

  Forslaget til udviklingsplanen vil danne grundlag for en dialog med borgere og interessenter. Kommunalbestyrelsen træffer derefter endelig beslutning om udviklingsplanen og en plan for den videre proces for implementering og realisering.

Orienteringsmøde for interessenter

Den 27. april 2021 var en række interessenter i Kongens Lyngby Centrum inviteret til orienteringsmøde. Her gav direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune Kasper Graa Wulff og partner og byplanlægger i Grandville Svend Erik Rolandsen interessenterne et indblik i visions- og udviklingsplanprocessen. 

Du kan se præsentationerne fra mødet i videoen nedenfor.

Præsentation af Kommunalbestyrelsens udkast til en vision for Kongens Lyngby Centrum