Gå til hovedindhold
Du er her:

Lyngby Stadion

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2022 at acceptere et købstilbud på Lyngby Stadion fra Lyngby Stadion & Venner ApS

Billede af Lyngby Stadion
Illustration af skitseprojektet, C.F. Møller Architects

Salget af stadion skal understøtte en realisering af visionen om fremtidens Idrætsby til glæde for borgere, sportsudøvere og besøgende.

Du kan læse pressemeddelelsen om kommunalbestyrelsens beslutning her.

Lyngby Stadion ombygges som led i salget til et lukket stadion med en kapacitet til maksimalt 6.500 tilskuere, for at understøtte visionen om et tidssvarende opvisningsstadion og ud fra hensynet til arkitekturen samt ønske om at afskærme for udsyn, støj, vind med videre.

Salget omfatter desuden byggeret til 13.500 m2 til boliger, offentlige formål og erhverv herunder et sundheds- og motorikhus.

Du kan se købers visioner for ombygning af Lyngby Stadion på Lyngby Boldklubs hjemmeside. Se skitseprojektet her.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. april 2024 at fremlægge forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 3 samt tilhørende miljørapport for Lyngby Stadion i offentlig høring. Kommunen inviterer til borgermøde den 14. maj 2024. Se forslaget her.

 

Den videre proces

Inden ombygningen af Lyngby Stadion kan blive en realitet, skal der tilvejebringes ny lokalplan med henblik på realisering af skitseprojektet.

Februar 2022 indgåelse af betinget købsaftale

Foråret 2022 – udarbejdelse af plangrundlag og borgerdialog

Efteråret 2022 - politisk behandling af plangrundlag og borgerdialog

Primo 2024 – politisk behandling af forslag til ny lokalplan

Medio 2024 – 8 ugers høring af lokalplanforslag og borgerdialog

Ultimo 2024 – kommunalbestyrelsen behandler endelig vedtagelse af lokalplan

Herefter følger byggetilladelse og en byggeperiode før det endelige projekt står klar.

Dialog og borgerinddragelse