Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Lyngby Stadion

Lyngby-Taarbæk Kommune vil sælge stadion. Udbuddet indeholder udover stadion byggeret til etablering af boliger og erhverv inklusiv offentlige funktioner/formål

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder et areal på ca. 36.345 m2 til salg: Matr. nr. 6ao Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, beliggende Lundtoftevej 61, 2800 Kgs. Lyngby og del nr. 1 af matr. nr. 6v, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, beliggende Lundtoftevej 53A, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Om ejendommen 

Ejendommen anvendes i dag til opvisningsstadion og klubhus/foreningsaktiviteter.

Ejendommen sælges med en byggepligt til ombygning af opvisningsstadion og opførelse af ny bebyggelse. Ejendommen kan bebygges med yderligere maksimalt 13.500 kvadratmeter etageareal til boliger (herunder seniorboliger), offentlige formål og erhverv, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne leje 1.500 kvadratmeter etageareal. 

Ejendommen vil i forbindelse med et salg blive samlet ved arealoverførsel og endeligt opmålt. Ejendommen er ikke særskilt vurderet.

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 

 

Købstilbud

Købstilbud skal afgives skriftligt og angive et fast beløb. Købesummen skal betales kontant. 

Tilbudsgivere skal sammen med købstilbud blandt andet indlevere et skitseprojekt og indikativ tidsplan for ombygningen af Lyngby Stadion og opførelsen af ny bebyggelse. De nærmere vilkår for udbuddet, herunder vilkår for afgivelse af købstilbud og krav til købstilbuddets indhold, fremgår af udbudsbrevet, som kan findes som pdf-fil her

Det fulde udbudsmateriale er tilgængeligt i særskilt datarum. Adgang til datarummet gives ved henvendelse til udbud_lyngbystadion@ltk.dk.

Udbudsmaterialet er desuden tilgængeligt for gennemsyn ved henvendelse på Lyngby Rådhus, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby (Lyngby Storcenter – Borgerservice). Det er også muligt at få en kopi af materialet.

Tilbudsgivere opfordres til at gennemgå det fulde udbudsmateriale forud for afgivelse af købstilbud.

Købstilbud skal være Lyngby-Taarbæk Kommune i hænde senest fredag den 12. november 2021, kl. 10.00. Købstilbud skal afleveres i 3 fysiske eksemplarer og på et USB-stik på adressen Lyngby Rådhus, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby (Lyngby Storcenter – Borgerservice).

Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne købstilbud.