Gå til hovedindhold
Du er her:

Facadeskiltning i det centrale Kgs. Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en skilteguide med retningslinjer for facadeskiltning i det centrale Kgs. Lyngby

Det centrale Kgs. Lyngby, herunder Lyngby Hovedgade har mange kvaliteter, både som handelsgade og som byrum. Når du planlægger ændringer, som berører facadeudtrykket, er det derfor vigtigt at se på helheden og vælge løsninger, der passer både i gadebilledet og til bygningen.

Du bør nøje overveje typen af skiltning, størrelser, farver, belysning m.m. og vi har derfor udarbejdet en skilteguide, så du kan se hvilke muligheder, du har.

Læs retningslinjerne i Skilteguide for det centrale Kgs. Lyngby

Du er velkommen til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ønskede ændring er mulig.

Sådan ansøger du om skiltning

Du skal sende din ansøgning via Byg og Miljø.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Fuldmagt fra ejer
  • Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed/butik, som ikke er bygningsejer, skal der også være en fuldmagt fra indehaver
  • Tegning, der viser ændringen (fx hvor du ønsker at placere markiser eller skilte). Ved udhængsskilte skal du angive afstand til kørebane/cykelsti
  • Tegning og evt. fotos af den eksisterende facade. Du finder bygningstegninger i kommunens digitale byggesagsarkiv
  • Tegning eller visualisering af den nye facade. Du skal skrive målene, så placering af nye elementer fremgår entydigt, fx afstand til terræn, indbyrdes afstande, afstand til facadekant mv.
  • Dimensioner på den skiltning eller markise du søger om at opsætte, fx størrelser, højde, længde, dybde på skilte mv.
  • Oplysninger om materialer, glans, ophæng/fastgørelse, farver (gerne en farveprøve) og belysning (hvor er der lys, hvor meget lyser skiltet og i hvilke tidsrum).

Vær opmærksom på, at du skal overholde den gældende lokalplan, fx nr. 28 og 32, som dækker store dele af bymidten.

Se hvilken lokalplan, der gælder for din ejendom

Du kan se, om der er tinglyste deklarationer på din ejendom i Tinglysningen. Det kan også være relevant at læse om Vejloven samt Bygge- og beskyttelseslinjer m.m.