Gå til hovedindhold
Du er her:

Farligt affald

Der gælder særlige regler for farligt affald fra virksomheder

Farligt affald og klinisk risikoaffald indsamles af SMOKA. Du kan bestille afhentning af farligt affald her.

Mindre mængder farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugsstationen. Visse typer farligt affald samt klinisk risikoaffald kan dog IKKE afleveres på genbrugsstationen.

Hvis virksomheden ønsker at afsætte det farlige affald til et andet miljøgodkendt anlæg end SMOKA eller selv råder over et anlæg, der kan behandle den pågældende affaldstype, skal virksomheden søge om blive fritaget for at benytte den kommunale ordning for farligt affald. Du kan søge om fritagelse her.

Affald, der fremkommer i forbindelse med nedrivning og renovering (bygge- og anlægsaffald), skal anmeldes via Bygningsaffald.dk og afleveres til modtageanlæg efter kommunens konkrete anvisning.