Gå til hovedindhold
Du er her:

Affald fra virksomheder

Alle danske virksomheder skal fra 1. januar 2023 sortere de 10 husholdningslignende affaldstyper

Hvad er husholdningslignende affald?

Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 10 typer af affald:

 1. Madaffald
 2. Restaffald
 3. Papir
 4. Pap
 5. Mad- og drikkekartoner
 6. Metal
 7. Glas
 8. Plast
 9. Tekstilaffald
 10. Farligt affald

Formålet med sorteringskravet er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genanvendt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Læs mere om de enkelte affaldstyper i vores sorteringsguide.

De 10 husholdningslignende affaldstyper
De nationale piktogrammer for de 10 husholdningslignende affaldstyper

Krav udendørs

Kontakt jeres nuværende renovatør, eller find en godkendt affaldsindsamler i Affaldsregistret. Her kan I få hjælp til at få opstillet ekstra containere til de nye affaldstyper. 

Jeres udendørs affaldsbeholdere skal påføres de nationale piktogrammer. I kan finde piktogrammerne på Brancheforeningen Cirkulærs hjemmeside.

Det er ikke et krav, at I har udendørs affaldscontainere til alle de 10 affaldstyper. I kan vælge at aflevere en del af det husholdningslignende affald på genbrugsstationen. Madaffald og restaffald kan dog ikke afleveres på genbrugsstationen. 

Kommunen fører tilsyn med, at reglerne overholdes. I forbindelse med et tilsyn skal I kunne sandsynliggøre, at I sikrer korrekt sortering af alt jeres affald. 

Krav indendørs

Der er ikke krav til, hvordan I indretter jeres indendørs affaldssortering. 

Det er en god idé at benytte piktogrammerne i jeres indendørs affaldssortering – og på den måde gøre det nemmere at sortere affald både inde og ude.

I er forpligtede til at sikre korrekt sortering af al virksomhedens affald, også affald fra kundeområder og udearealer. 

Kommunale ordninger

De kommunale affaldsordninger for virksomheder omfatter: 

 • Genbrugsstationen modtager de fleste affaldstyper, dog ikke madaffald og restaffald

Fra 2024 tilbyder Lyngby-Taarbæk Forsyning en erhvervsordning til mindre virksomheder, der har affald svarende til en almindelig husstand. Læs mere på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside

Ordningerne er beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald.