Gå til hovedindhold
Du er her:

Affald fra virksomheder

Virksomheder skal sortere deres affald og sikre, at de forskellige typer af affald håndteres rigtigt

Genbrugsstationen

Virksomheder kan benytte kommunens genbrugsstation mod betaling.

Genbrugsstationen ligger på Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby.

Du kan se åbningstider mv. på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

Du kan købe et årsabonnement, der følger kalenderåret, eller betale per besøg. Find priser, information og tilmeld dig på Vestforbrændings hjemmeside. Her finder du også information på polsk, litauisk og engelsk.

På kortet nedenfor kan du se, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes genbrugsstation ligger.

Det er ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med affald, der skal forbrændes eller deponeres.

Hvordan skal affaldet sorteres?

Farligt affald

Der gælder særlige regler for farligt affald.

Farligt affald og klinisk risikoaffald indsamles af SMOKA. Du kan bestille afhentning af farligt affald her.

Mindre mængder farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugsstationen. Visse typer farligt affald samt klinisk risikoaffald kan dog IKKE afleveres på genbrugsstationen.

Hvis virksomheden ønsker at afsætte det farlige affald til et andet miljøgodkendt anlæg end SMOKA eller selv råder over et anlæg, der kan behandle den pågældende affaldstype, skal virksomheden søge om blive fritaget for at benytte den kommunale ordning for farligt affald. Du kan søge om fritagelse her.

Affald, der fremkommer i forbindelse med nedrivning og renovering (bygge- og anlægsaffald), skal anmeldes i særskilte skemaer og afleveres til modtageanlæg efter kommunens konkrete anvisning.

Nyt erhvervsaffaldsgebyr

Der er trådt nye regler om erhvervsaffaldsgebyrer i kraft den 1. januar 2021.

Det betyder, at kommunen skal opkræve gebyr hos virksomheder, hvis kommunen skal udarbejde konkrete anvisninger for erhvervsaffald.

Affald, der er omfattet af kommunens regulativ for erhvervsaffald, skal ikke anvises konkret.

Gebyret opkræves for medgået tid pr. påbegyndt time. Se gebyrets størrelse på kommunens takstblad.