Gå til hovedindhold
Du er her:

Sorteringsguide

Virksomheder skal sortere deres affald for at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genanvendt

Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at få etableret de nødvendige aftaler og systemer til affaldssortering. I finder en liste med de godkendte affaldsindsamlere i Affaldsregistret. 

Mest muligt affald skal sorteres særskilt til genanvendelse.

Noget affald er miljøfarligt og skal derfor sendes til specialbehandling. Specialbehandlingen kan bestå i, at affaldet destrueres ved høje temperaturer på særlige anlæg (fx klinisk risikoaffald), eller at det skilles forsvarligt ad, så dele kan genanvendes (fx batterier og elektronik).

Der er altid noget restaffald, som ikke kan genanvendes. Hvis affaldet ikke er miljøfarligt, skal det til forbrænding på Vestforbrænding. Stort forbrændingsegnet affald skal gøres mindre. Det må max. være én meter, når det afleveres til forbrænding.

Affald, der hverken kræver specialbehandling eller egner sig til genanvendelse eller forbrænding, skal deponeres. Affaldet skal afleveres på AV Miljø. Mindre mængder kan afleveres på genbrugsstationen. Affald til deponering er fx keramik, porcelæn, mineraluld og blød PVC.

Brug vores sorteringsguide nedenfor til at få overblik over, hvilke affaldstyper I har i jeres virksomhed. 

Sorteringsguide

 • Batterier

  Virksomheder skal sortere udtjente batterier fra det øvrige affald. Batterier omfatter alle bærbare batterier, bilbatterier, industribatterier og batterier, der er indbygget i produkter.

  JA TAK

  • Alkaline batterier
  • Brunstensbatterier
  • Lithiumbatterier
  • Kviksølvbatterier
  • Nikkel-cadmium-batterier
  • Bilbatterier/akkumulatorer

  Som virksomhed skal I aflevere batterier tilbage til producenten/importøren, eller til et godkendt modtageanlæg. Mindre mængder batterier kan I desuden aflevere på de kommunale genbrugsstationer.

  Faktaark om batterier

 • Dæk

  Som virksomhed skal I aflevere dæk til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg. Mindre mængder dæk kan I desuden aflevere på de kommunale genbrugsstationer.

  JA TAK

  • Dæk fra personbiler
  • Dæk fra lastbiler, ladvogne og varevogne
  • Dæk fra traktorer
  • Dæk fra motorcykler
  • Dæk fra knallerter og scootere

  NEJ TAK

  • Dæk belagt med mos
  • Dæk med sand og grus
  • Gummislanger

  Faktaark om dæk

 • Elektronik

  Virksomheder skal frasortere elektronikaffald. Elektronik er alt med ledning og/eller batteri – inklusive lyskilder. Elektronikaffald skal opbevares rent og tørt og skal afleveres til specialbehandling på et godkendt modtageanlæg.

  JA TAK

  • IT-udstyr (computere, printere mv.)
  • Radio, tv og musikanlæg
  • Kameraer
  • Telefoner, telefonsvarere og mobiler
  • Hårde hvidevarer
  • Kaffemaskiner, brødristere, elkogere mv.
  • Elværktøj
  • Varmepumper, ventilatorer og elradiatorer

  NEJ TAK

  • Batterier og akkumulatorer
  • Glødepærer
  • Medicinsk udstyr (inficeret/ implanteret)
  • Større stationære værktøjer
  • Motordrevne køretøjer

  Faktaark om elektronik

 • Farligt affald

  Virksomheder skal sortere farligt affald fra det øvrige affald. Farligt affald er f.eks. affald der er giftigt, ætsende, antændeligt eller sundhedsskadeligt.

  JA TAK

  • Olieaffald
  • Kemikalieaffald
  • Malingrester
  • Affedtningsmidler
  • Diverse filtre
  • Spraydåser
  • Lamper, lyskilder, sparepærer mv.
  • Flydende farligt affald
  • Absorptionsmidler

  Særlige regler gælder for

  • Klinisk risikoaffald
  • Asbestholdigt affald
  • PCB-holdigt affald
  • Eksplosivt affald
  • Radioaktivt affald

  Ikke-genanvendeligt farligt affald skal I aflevere til SMOKA. Genanvendeligt farligt affald skal I aflevere til specialbehandling på et godkendt modtageanlæg. Mindre mængder farligt affald kan I desuden aflevere på de kommunale genbrugsstationer.

  Faktaark om farligt affald

 • Fedtudskiller

  Virksomheder skal installere fedtudskiller på afløb fra f.eks. restauranter, grillbarer og pizzeriaer, kantiner og storkøkkener, bagerier, slagterforretninger og cateringfirmaer.

  JA TAK

  • Gulvafløb
  • Køkkenvaske
  • Opvaskemaskiner
  • Andre installationer

  NEJ TAK

  • Ren friturefedt
  • Spildevand fra toiletter
  • Regn- og drænvand
  • Olie- og benzinholdigt spildevand

  Fedt fra fedtudskillere skal afleveres til genanvendelse, f.eks. bioforgasning. I skal sikre, at jeres fedtudskiller tømmes, når det er nødvendigt. En fedtudskiller skal tømmes senest, når fedtmængden udgør 75 % af den maksimale opsamlingskapacitet, hvilket typisk er hver eller hver anden måned.

  Faktaark om fedtudskiller

 • Fladt glas (vinduer, spejle og lign.)

  Virksomheder skal frasortere glasaffald. Fladt glas kaldes også planglas og er f.eks. bilruder, vinduesglas, spejle.

  JA TAK

  • Ruder og vinduesglas (uden rammer)
  • Bilruder
  • Spejle
  • Ituslåede ruder

  NEJ TAK

  • Termoruder fra før 1978
  • Blyindfattede ruder
  • Glasemballage (flasker, krukker mv.)
  • Ildfaste fade
  • Keramik, stentøj og porcelæn
  • Farvet glas
  • Sparepærer og lysstofrør

  Fladt glas skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om fladt glas

 • Glas

  Virksomheder skal frasortere glasaffald. Almindeligt glas kan være flasker, drikkeglas, glaskrukker og anden glasemballage.

  JA TAK

  • Glasflasker uden pant
  • Glas fra fødevarer
  • Drikkeglas
  • Glaskrukker
  •  Glasskår

  NEJ TAK

  • Ruder og spejle (fladt glas)
  • Krystalglas
  • Ildfaste fade
  • Keramik, stentøj og porcelæn
  • Sparepærer og lysstofrør

  Glasemballager skal være tømt for indhold og afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om glas

 • Klinisk risikoaffald

  Virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald fra det øvrige affald. Klinisk risikoaffald er smitte- eller sundhedsfarligt affald fra plejehjem, læge-, tandlæge- og dyreklinikker, plejehjem, forskningsinstitutioner, laboratorier og sygehuse.

  JA TAK

  • Smittefarligt affald
  • Materiale med blod, pus m.v.
  •  Kanyler, knive, sakse mv. fra behandling af mennesker og dyr
  •  Vævsaffald

  NEJ TAK

  • Bleer og hygiejnebind
  • Radioaktivt affald

  Som virksomhed skal I sortere klinisk risikoaffald dér, hvor det opstår og opsamle det i egnet emballage med korrekt mærkning. Affaldet må ikke opbevares på steder, hvor det er offentligt tilgængeligt.

  Klinisk risikoaffald indsamles af SMOKA, og sendes til specialbehandling.

  Faktaark om klinisk risikoaffald

 • Mad- og drikkekartoner

  Mad- og drikkekartoner er emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer, fx mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til fx flåede tomater eller lign. Mad- og drikkekartoner skal være tømt for indhold.

  JA TAK

  • Mælke- og yoghurtkartoner eller lign.
  • Kartoner til drikke fx juice og saft eller lign.
  • Kartoner til mad fx flåede tomater, bønner eller lign.

  NEJ TAK

  • Pizzabakker 
  • Papkrus
  • Kaffe- og chipsposer 
 • Madaffald

  Madaffald skal frasorteres det øvrige affald. Madaffald omfatter både tilberedt og utilberedt mad.

  JA TAK

  • Madaffald fra køkkener, restauranter og kantiner
  • Affald fra fødevareproduktion
  • Kasserede fødevarer i emballage
  • Afskårne blomster
  • Kaffefiltre og -grums
  • Produktionsrester

  NEJ TAK

  • Bleer, vatpinde og engangsklude
  • Mælke- og juicekartoner og anden emballage
  • Cigaretskodder
  • Karklude og tekstiler
  • Haveaffald

  Madaffald skal opbevares i rottesikre beholdere og afleveres til bioforgasning. Madaffald må ikke køres til midlertidig deponi eller afleveres på genbrugsstationen.

  Faktaark om madaffald

 • Metal

  Virksomheder skal frasortere metalaffald. Metalaffald kan være rør, tanke, tromler mv.

  JA TAK

  • Ståltromler
  • Tanke
  • Rør
  • Værktøj (ikke elektrisk)
  • Maskindele
  • Dåser og foliebakker

  NEJ TAK

  • Kølemøbler
  • Trykflasker
  • Spraydåser
  • Elektronik

  Metalaffald skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om metal

 • Olie- og benzinudskilleraffald

  Der skal være olie- og benzinudskillere på afløb fra f.eks. værksteder, vaskehaller og -pladser, garageanlæg samt pladser, hvor der påfyldes og tankes brændstof. 

  • Slam fra olie- og benzinudskillere
  • Slam og sand fra sandfang
  • Slam fra vejbrønde, pumpebrønde o.lign.

  I bør løbende tjekke kapaciteten i sandfang og olie- og benzinudskiller. I skal sikre, at olie- og benzinudskillere tømmes, når det er nødvendigt. Affald fra olie- og benzinudskillere, sandfang, brønde og lignende er farligt affald, som indsamles af SMOKA, og sendes til specialbehandling.

  Faktaark om affald fra olie- og benzinudskillere

 • Pap

  Virksomheder skal sortere papaffald fra det øvrige affald. Pap omfatter paprør, bølgepap, karton mv.

  JA TAK

  • Papkasser
  • Paprør
  • Bølgepap
  • Karton
  • Papemballage
  • Andre rene papprodukter

  NEJ TAK

  • Pap med olie-, kemikalie- eller madrester
  • Pap/karton med plastfolie (mælkekartoner mm.)

  Papaffald skal opbevares rent og tørt og afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om pap

 • Papir

  Virksomheder skal sortere papiraffald fra det øvrige affald. Papir omfatter printerpapir, konvolutter, reklamer mv.

  JA TAK

  • Printer-/kopipapir
  • Fortroligt papir (makuleret)
  • Aviser og magasiner
  • Telefonbøger
  • Konvolutter og rudekuverter
  • Reklamer og tryksager

  NEJ TAK

  • Papir med olie-, kemikalie- eller madrester
  • Papir med plast-/spiralryg
  • Papir med laminering (f.eks. aluminium)
  • Bogindbinding

  Papiraffald skal opbevares rent og tørt og afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om papir

 • Plast

  Virksomheder skal frasortere plastaffald. Det kan være både blød og hård plast som poser, sække, spande og bøtter. 

  JA TAK

  • Plastfolie
  • Plastiksække
  • Plastikposer
  • Plastdunke
  • Plastflasker
  • Spande, bøtter og andre beholdere af plast

  NEJ TAK

  • Faremærkede emballager
  • PVC-plast (rør, kabelbakker, presenninger mv.)

  Plastaffald skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om plast

 • PVC

  Virksomheder skal frasortere PVC-affald. Det kan være både hård og blød PVC som kabelbakker, nedløbsrør, slanger, regntøj og arbejdsstøvler.

  JA TAK

  Hård PVC:

  • Rør til kloak, dræn og vand
  • Tagrender og nedløbsrør
  • Tagplader/trapezplader
  • Paneler i hård plast
  • Vinduesrammer og dørrammer af plast

  Blød PVC:

  • Vinylgulve
  • Paneler i blød plast
  • Plastslanger
  • Presenninger
  • Persienner af plast
  • Gummimåtter
  • Regntøj og arbejdsstøvler

  NEJ TAK

  • Laminater
  • Plastfolie
  • Sække og poser
  • Plastspande, -bøtter og -dunke
  • PEX-rør
  • Kabler

  PVC-affald skal kildesorteres og opdeles i henholdsvis blød og hård PVC.

  • Blød PVC skal afleveres til deponi.
  • Hård PVC skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

  Faktaark om PVC

 • Restaffald

  Restaffald er brændbart affald, som ikke er genanvendeligt og ikke er farligt.

  JA TAK

  • Pizzabakker
  • Chips- og kaffeposer 
  • Gavepapir
  • Snavset papir og pap
  • Servietter
  • Bleer
  • Hygiejnebind
  • Vatpinde
  • Støvsugerposer
  • Aske og sod (forsvarligt indpakket)
  • Cigaretskod
  • Opfej (forsvarligt indpakket)
  • Kattegrus
  • Strøelse fra mindre husdyr (i lukket pose)
  • Dyreekskrementer

  NEJ TAK

  • Batterier 
  • Elektronik
  • Kemikalier
  • Elpærer 
  • Sten og jord
  • Trykflasker
 • Tekstilaffald

  Som tekstilaffald sorteres udtjente tekstiler som fx tøj, håndklæder og gardiner, der er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt. Tekstilaffald inkluderer ikke sko, bælter og tasker samt genbrugsegnet tøj og tekstil.

  JA TAK

  • Udtjent tøj
  • Håndklæder og vaskeklude
  • Viskestykker og karklude
  • Duge og stofservietter
  • Sengetøj
  • Gardiner kun af tekstil
  • Plaider/tæpper
  • Pude- og hyndebetræk

  NEJ TAK

  • Lædertøj og regntøj
  • Sko og støvler
  • Bælter og tasker
  • Varmetæpper, jakker og lign. med elektronik
  • Gulvtæpper med gummibelægning 
  • Polstrede møbler 
  • Madrasser, boksmadrasser o. lign. 
  • Voksduge 
  • Lommetørklæder, mundbind og engangsbleer

  Mindre mængder tekstilaffald kan I aflevere på de kommunale genbrugsstationer

 • Træ

  Virksomheder skal sortere træaffald fra det øvrige affald. Genanvendeligt træaffald er f.eks. paller, træplader, brædder og møbler, der ikke indeholder miljøfarlige stoffer fra f.eks. maling, lak eller imprægnering

  JA TAK

  • Engangspaller
  • Pallerammer
  • Trækasser og -bure
  • Møbler af træ
  • Andet rent træ
  • EUR-paller (til direkte genbrug)

  NEJ TAK

  • Træ med maling eller lak
  • Imprægneret træ
  • Træ forurenet med farlige stoffer
  • Træ med madrester

  Træ uden indhold af miljøfarlige stoffer skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg. Mindre mængder træaffald kan I aflevere på de kommunale genbrugsstationer. Træpaller som f.eks. EUR-paller, kan genbruges direkte ved aflevering til en palleforhandler. Er pallerne itu, kan de i nogle tilfælde afleveres til en pallereparatør.

  Faktaark om træ