Gå til hovedindhold
Du er her:

Genanvendelse af nedknust asfalt

Knust asfalt kan i nogle tilfælde genanvendes uden tilladelse. I andre tilfælde skal der søges tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Uanset om anvendelsen kræver tilladelse eller ej, skal nedenstående krav til asfalten og projektet være opfyldt.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal enten acceptere, at anvendelsen kan ske uden tilladelse eller udstede en tilladelse, før den knuste asfalt kan anvendes. Kommunen kan stille supplerende krav til et genanvendelsesprojekt.

Knust asfalt indeholder tjærestoffer og tung olie, som kan forurene jord. Tjærestoffer og tung olie er kræftfremkaldende.

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

 • Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust og skal erstatte primære råstoffer
 • Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelse er større end nødvendigt betragtes det som ulovlig deponi
 • Vi anbefaler, at knust asfalt enten genanvendes på stedet i / under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt
 • Asfalt fra før 1976 kan, som udgangspunkt ikke genanvendes, da det har et højt indhold af forurenende stoffer

Genanvendelse med tilladelse

Ønsker du at anvende knust asfalt til andet end udlægning på vej under tæt slidlag, f.eks. opfyld / vedligeholdelse af stier, indkørsler, gårdspladser og lignende kræver det en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

 • Plantegning, der viser hvor knust asfalt ønskes udlagt
 • I hvilken tykkelse den knuste asfalt udlægges og begrundelse herfor
 • Den totale mængde knust asfalt, der udlægges
 • Beskrivelse af hvordan den knuste asfalt udlægges og hvordan det sikres, at knust asfalt ikke spredes til omgivelserne
 • Dokumentation for indhold af forurenende stoffer i den knuste asfalt
 • Beskrivelse af hvilke primære råstoffer asfalten erstatter
 • Derudover kan du blive mødt med krav om udvaskningstest

Såfremt Kommunen giver tilladelse til udlægning af knust asfalt kan det medføre, at hele/dele af din grund bliver forureningskortlagt hos Region Hovedstaden.

Knust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser og rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt afdækkes med fast belægning.