Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsyn med virksomheder

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører miljøtilsyn for at sikre, at virksomhederne overholder miljølovgivningen

Miljøtilsyn med virksomheder

Lyngby-Taarbæk Kommune fører tilsyn med, at virksomheder overholder miljølovgivningen med tilhørende regler.

Tilsynsarbejdet består blandt andet af fysiske tilsyn. Ved de fysiske tilsyn besøger kommunens miljømedarbejdere virksomheder og dyrehold for at gennemgår deres miljøforhold.

Kommunen udfører tilsynene enten som varslet eller uvarslet, afhængig af det aktuelle tilsyn.

 • Tilsynskampagner

  Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner rettet mod en branche eller et miljøtema.

  Oplysninger om kampagnerne bliver offentliggjort i den Digitale MiljøAdministration (DMA). 

 • Offentliggørelse af miljøtilsyn

  Ifølge regler i tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen offentliggøre følgende:

  • Miljøtilsynsrapporter
  • Konklusionen af opfølgning på påbud, forbud og indskærpelser
  • Om afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Resultatet af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

  Offentliggørelsen sker på den Digitale MiljøAdministration (DMA).

 • Offentliggørelse af affaldsforbrændingsanlæg

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg, der forbrænder affald skal tilsynsmyndigheden hvert år inden 1. april offentliggøre en liste over affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet mindre end to tons i timen.

  Lyngby-Taarbæk Kommune er tilsynsmyndighed på følgende affaldsforbrændingsanlæg:

  • Slamforbrændingsanlægget ved renseanlægget Mølleåværket, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby.

  Opdateret 30. marts 2023.

 • Brugerbetaling

  Virksomheder der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen skal betale for den tid miljømyndigheden bruger på at udarbejde miljøgodkendelser og på at føre miljøtilsyn.

  Miljøministeriet regulerer timeprisen. Hos Miljøstyrelsen kan du se timeprisen og læse mere om brugerbetalingen.

  Én gang om året pr. 31. oktober opgøre kommunen brugerbetalingen. Kommunen opkræver herefter brugerbetalingen. Opgørelsen dækker perioden 1. november til 31. oktober.