Gå til hovedindhold
Du er her:

Jobområdet Voksne, Ældre og Sundhed

Vil du gøre en forskel for voksne og ældre – så kig videre her.

I Lyngby-Taarbæk kommune har vi mange forskellige stillinger og arbejdsopgaver i vores arbejde med voksne, ældre og sundhed.

Vi er både elever, studerende, vikarer, sygeplejersker, sosu-medarbejdere, terapeuter, psykologer og meget mere.

Arbejdsopgaverne kan blandt andet være:

 • Rådgivning, vejledning og visitering af ydelser til voksne og familier på det specialiserede socialområde.
 • Ungeindsats 15-30 år
 • Arbejde på botilbud, samværs- og aktivitetstilbud
 • Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem og beskyttet beskæftigelsestilbud
 • Misbrugsbehandling
 • Kvindekrisecenter
 • Sundhedspleje og tandpleje
 • Familiebehandling
 • Pleje- og træningsopgaver
 • Hjemme- og sygepleje
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Forebyggelse
 • Beskæftigelsesindsats
 • Borgerservice

Kontakt

Se kontaktoplysninger i de røde kontaktbokse i højre spalte.

I Center for Sundhed og Omsorg arbejder vi bl.a. med:

 • Hjemmepleje og borgere på plejecenter
 • Fysioterapi, forebyggelse og genoptræning på Trænings- og Rehabilliteringscenteret og Det Mobile Akutteam (MAT)
 • Sundhedscenteret, herunder Aktivitet og Frivillighed og Den Kommunale Madservice

I Center for Social Indsats har vi blandt andet en Voksenafdeling, Botilbud for unge og voksne med autisme, Botilbud til voksne udviklingshæmmede, Bostøttetilbud til voksne med psykiske vanskeligheder samt et kvindekrisecenter – og arbejder bl.a. med:

 • Rådgivning, vejledning og forebyggelse for voksne
 • Voksne med funktionsnedsættelse i forskellig grad og brug for støtte

I Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur har vi blandt andet vores Jobcenter, hvor vi arbejder med job og helbred samt afklaring og beskæftigelse. Det er bl.a. opgaver som:

 • Jobrådgivning og beskæftigelsesrettede indsatser
 • Dagpenge og kontanthjælp
 • Virksomhedsservice, herunder fastholdelse, praktik, løntilskud, lærlinge mm.
 • Handicapkompenserende ordninger