Gå til hovedindhold
Du er her:

Budget

Løbende orientering om budgetbesparelsesproces

Høringsmateriale for besparelsesforslag for budget 2023

Økonomiudvalget har den 23. maters besluttet at sende en række besparelsesforslag til budget 2023 i høring hos høringsparterne forud for Økonomiudvalgets behandling i slutningen af april og Kommunalbestyrelsens behandling i starten af maj.

Der er tale om en kombination af midlertidige engangsbesparelser og forslag med servicetilpasninger og bortfald af særlige ydelser og indsatser. Økonomiudvalget har besluttet at sende forslag til besparelser i høring i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefalinger  - dog således, at forslag på Forebyggelses- og Socialudvalget om "Ophøring af driftstilskud til Headspace" (nr. 4 ) og "Værestedet Paradiset" (nr. 15) ikke medtages i 2023.

Behandlingen af besparelsesforslagene i de enkelte fagudvalg kan ses i Økonomiudvalgets samlede sag den 23. marts, punkt 6.

Høring

Høringsperioden for indsendelse af høringssvar og bemærkninger blev afsluttet tirsdag den 11. april 2023.

Besparelsesforslagene, inkl. høringssvar, vil blive behandlet i fagudvalg fra den 18. april og frem til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning den 4. maj 2023.

Kom og få en snak med politikerne om besparelsesforslagene

Det sker på Stadsbiblioteket onsdag den 26. april kl. 16.00-17.00.

Du kan tale med politikere om besparelsesforslagene for Budget 2023 inden Økonomiudvalgets møde samme dag.

Der er ikke tale om en paneldebat, men at Økonomiudvalget og evt. andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen vil være til rådighed for en dialog i Foyeren.

Alle er velkomne til at drøfte synspunkter på forslagene til besparelser. Det kræver ingen tilmelding.

Se arrangementet i vores aktivitetskalender.

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor en stor økonomisk udfordring. Det er der flere årsager til – og vi er bestemt ikke den eneste kommune, der er presset. Det ændrer dog ikke på opgavens omfang.

Vi bruger ganske enkelt flere penge, end vi må og overskrider dermed den såkaldte serviceramme. Vi er derfor nødsaget til at foretage justeringer i budgetterne, således at serviceniveauet tilpasses den udstukne ramme. Dels for at undgå sanktioner fra staten, dels for at sikre en fortsat sund økonomi med en fornuftig kassebeholdning.

Der er allerede iværksat en opbremsning af udgifter på de centrale budgetområder, samt et midlertidigt ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder.

For at imødegå de store udfordringer har Økonomiudvalget derudover besluttet, at der igangsættes en proces, hvor der skal findes besparelsesforslag for 1 % af budgetrammen til service allerede i 2023 og 2½ % i 2024 stigende med 1 % årligt frem til 2026. Besparelsesrammerne vil udgøre 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024.

I lyset af udfordringens størrelse bliver der behov for at se på servicetilpasninger bredt på alle områder, herunder også de store velfærdsområder. Besparelsesrammen fordeles således som udgangspunkt ud på alle udvalgsområder efter områdernes respektive andele af budgetrammen.

Proces for det fremadrettede arbejde med besparelsesforslag

 • Kortsigtet

  Det kortsigtede spor omfatter forslag, som vil have effekt allerede fra 2023. Hovedfokus vil være, at det på alle fagområder er nødvendigt at se på forslag til mulige servicetilpasninger, der kan imødegå budgetudfordringen. Forslagene fremlægges til politisk behandling i marts med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i april-maj.

 • Langsigtet

  I et andet spor arbejdes med budgetanalyser, der vurderes at kunne bidrage til besparelse på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget beslutter forslag til temaer til større og mindre budgetanalyser i februar.

  Det vil også i denne fase være nødvendigt at arbejde videre med servicetilpasninger.

  På baggrund af budgetanalyserne og de politiske drøftelser fremlægges forslag til konkrete budgettilpasninger til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Der tages stilling til budgettilpasninger i forbindelse med budgetforhandlingerne i september og vedtagelsen af Budget 2024-27 i oktober.

 • Kommunikation og høring

  Brugerbestyrelser, råd med flere vil blive hørt både i den kortsigtede proces i foråret (marts-april) - og den langsigtede proces efter sommerferien (august-september).

  Der vil være et særskilt fokus på kommunikationen omkring arbejdet med besparelser. Forvaltningen vil løbende orientere, herunder om hvordan høringsprocesserne kommer til at foregå.

  Budgetprocessen og de kommende forslag til budgettilpasninger vil blive tilgængelige her på siden.

Alt=""

 Forventet tidsplan for budgetbesparelsesproces 2023

Billedet foroven viser en grafisk fremstilling af tidsplanen, som blot står med tekste herunder.

 • Midt januar: Informationsbrev udsendes til råd, nævn, brugerbestyrelser m.v.
 • Midt januar: Fagudvalg orienteres om proces for budget 2024-27
 • 23. februar: Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser med henblik på udmøntning af besparelser i 2024
 • 13.-15. marts: Fagudvalg behandler besparelsesforslag for 2023 med henblik på høring
 • 23. marts: Økonomiudvalget godkender besparelsesforslag for 2023 til høring
 • 24. marts - 11. april: Høringsperiode: Besparelsesforslag til budget 2023 sendes i høring
 • 18.-20. april: Fagudvalg behandler besparelsesforslag for 2023 inklusiv høringssvar
 • 26. april: Økonomiudvalget behandler besparelsesforslag for 2023 inklusiv høringssvar
 • 4. maj: Kommunalbestyrelsen behandler forslag vedrørende Budget 2023
 • August: Fagudvalg behandler besparelsesforslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 med henblik på udsendelse til høring
 • 24. august: Økonomiudvalget behandler besparelsesforslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 med henblik på udsendelse til høring.
 • 28. august - 12. september: Høringsperiode: Budgetforslag samt besparelsesforslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024
 • 7. september: 1. behandling af budgettet 2024-27 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 • 5. oktober: 2. behandling af budgettet 2024-27 i Økonomiudvalget
 • 12. oktober: 2. behandling af budgettet 2024-27 i Kommunalbestyrelsen

Der vil kunne forekomme ændringer i tidsplanen.