Gå til hovedindhold
Du er her:

Budget

Budgetproces for budget 2025-28

Den 14. december 2023 blev budgetprocessen i forbindelse med budget 2025-28 godkendt af Økonomiudvalget.

Du finder link til dagsordenspunktet på mødet i Økonomiudvalget her.  

Ny Økonomisk Politik for 2025 og frem: 

Økonomiudvalget har også besluttet ny Økonomisk Politik for 2025 og frem, der har fokus på at forny den økonomiske styringsramme, så denne også i et langsigtet perspektiv kan sikre kommunen en sund økonomi med råderum til at realisere kommunalbestyrelsens politiske visioner for kommunen. Læs mere om Økonomisk Politik for 2025 og frem.

Visualisering af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2025-28
Visualisering af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2025-28

Tidsplan for budgetproces for budget 2025-28 (med forbehold for justeringer):

14. december: Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 godkendes af Økonomiudvalget.

9.-11. januar: Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026.

24. maj: Budgetseminar for kommunalbestyrelsen.

20.-22. august: Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 på ekstraordinære møder med henblik på udsendelse til høring.

22. august: Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 med henblik på udsendelse til høring.

26. august-10. september: Høring af budgetforslag samt forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026.

28. august: Orienteringsmøde for høringsparter.

2. september: Borgermøde ang. budgettet.

5. september: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

5.-16. september: Budgetforhandlingsmøder.

25. september: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.

3. oktober: 2. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen.