Gå til hovedindhold
Du er her:
Pressemeddelelse

Baunehøj bliver udviklingsplejecenter

3-årigt forsøg på lokalt plejecenter skal øge hjemlighed og trivsel hos beboere

   IMGL9585.jpg 

Fra sommeren 2021 og indtil videre tre år frem skal Plejecenter Baunehøj være udviklingsplejecenter i tæt samarbejde med resten af Lyngby-Taarbæks plejecentre.

Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af Budgetaftalen for 2021-2024 at videreudvikle et af kommunens plejecentre og give plads til nytænkning, og valget er faldet på Baunehøj.

Borgmester Sofia Osmani siger: "Det bliver en spændende proces, som jeg har høje forventninger til. Ved at udnævne Plejecenter Baunehøj som udviklingsplejecenter ønsker vi at give medarbejdere og ledelse friere tøjler til at nytænke ældreplejen og det at drive plejecenter. Omdrejningspunktet vil være beboerne og plejecentret som deres hjem, hvor de skal kunne leve et værdigt og godt liv. Målet er en høj og stigende trivsel blandt beboerne."

Undervejs i perioden vil Plejecenter Baunehøj have mulighed for at afprøve nye løsninger eller igangsætte pilotprojekter inden for fx nye organisationsformer, planlægning af arbejdstid på nye måder, den fysiske indretning af plejecentret, forsøg med ny teknologi i plejen fx velfærdsteknologi eller nye måder at samarbejde med pårørende på.

Normalt vil projekter, som ikke følger de lokalpolitiske vedtagne strategier og prioriteringer, skulle godkendes politisk. Men nu får Baunehøj de næste 3 år som udgangspunkt mulighed for selv at bestemme.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek siger: "Plejecenter Baunehøj får som udviklingsplejehjem en kortere vej fra ide til handling. Det skaber grobund for nytænkning, større inddragelse af de ansattes faglighed og mulighed for at afprøve forskellige små og store løsninger. Jeg glæder mig til at følge udviklingen og indsatserne. Jeg er sikker på, at der vil komme en masse god læring ud af det til glæde for beboerne og deres pårørende både på Baunehøj men i høj grad også på vores andre plejecentre."

Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Dorthe la Cour supplerer: "Jeg håber, at erfaringer fra Baunehøj løbende også vil blive brugt på vores andre plejecentre, så det bliver en proces i bevægelse. Som kommune får vi en masse ny og unik praktisk viden om fx faglighed, teknologi og organisering, som vi skal bruge både internt på det social- og sundhedsfaglige område, og som vi selvfølgelig meget gerne deler eksternt med andre kommuner."

Undervejs vil Plejecenter Baunehøj dele viden og resultater med kommunens andre plejecentre, ligesom de andre plejecentre også ville kunne deltage i pilotprojekter - dog ikke med helt så frie rammer som Baunehøj.

Plejecenterleder Charlotte Mathiesen er begejstret over beslutningen og siger; "Det bliver en meget spændende og motiverende opgave sammen med alle vores dygtige og dedikerede medarbejdere at skabe udvikling, hjemlighed og fleksibilitet i friere rammer - med fokus på at løse kerneopgaven og skabe de bedste rammer og det gode liv for vores beboere."

Der er afsat en udviklingspulje til projektet på 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. årligt i 2022-23 og 0,5 mio. kr. i 2024. 

IMGL9267.jpg  Kontaktinformation

Borgmester Sofia Osmani: borgmester@ltk.dk

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek: boko@ltk.dk  

Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Dorthe la Cour: dorlc@ltk.dk

 Social media icon Social media icon Social media icon