Gå til hovedindhold
Du er her:
Pressemeddelelse

Studieboliger og et moderne stadion på vej i Lyngby

Kommunalbestyrelsen vil sælge stadion for at modernisere stadion og bygge nye studieboliger. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder videre med muligheden for at sælge stadion i et samlet udbud. Udbuddet vil indeholde en byggeret til etablering af cirka 300 studieboliger og et samlet sammenhængende stadionbyggeri.

   

I forberedelsen af udbuddet indgår, at stadion fremover skal være et lukket opvisningsstadion,
som opfylder DBUs krav. Byggeriet af studieboliger kan placeres i øst-, nord og/eller sydtribunen, således at studieboligerne indgår i sammenhæng med stadion. Der vil blive to muligheder
i udbuddet:
1) 13.500 nye m2, herunder maksimalt 300 studieboliger
2) 16.500 nye m2, herunder maksimalt 330 studieboliger


Byggeriets omfang kan som udgangspunkt placeres inden for de gældende lokalplaner, således
at de maksimale byggehøjder for området overholdes. Dermed er byggeretten væsentlig mindre end mulighederne i de eksisterende lokalplaner. Der vil ikke indgå mulighed for etablering
af parkeringshus, og der vil heller ikke blive etableret P-pladser i naboskel mod vest i forbindelse med byggeriet, ligesom adgangsvejen mod vest ikke skal fungere som primær adgangsvej.


Områdets naboer, grundejerforeninger og FIL (Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger
i Lyngby-Taarbæk Kommune) vil blive inddraget i dialog forud for udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale.


Forvaltningen arbejder videre med præcisering af udbuddet, som forventes at finde sted i september 2019.
 

  Kontaktinformation

www.ltk.dk 

 Social media icon Social media icon Social media icon