Gå til hovedindhold
Du er her:

Det skal du vide, inden du ansøger

 • Inden du påtænker at holde et arrangement

  Når I benytter kommunens parker og grønne arealer, skal det gerne både være til glæde for jer og naboerne i området, så derfor er der nogle betingelser, som vi skal bede jer overholde:

  • I må ikke køre eller parkere biler på området
  • I skal holde jer til det område, som I har fået anvist
  • I må ikke foretage afspærringer uden nærmere aftale
  • I må ikke at hænge noget op i træer og buske, fx fastelavnstønder, bannere mv.
  • I må ikke stille borde, stole, pavilloner og telte op uden nærmere aftale
  • I skal passe på de opstillede bænke, borde m.v.
  • I skal tage hensyn til andre gæster/beboere i området
  • I må ikke spille musik med forstærker eller højtaler uden nærmere aftale
  • I skal selv sørge for en tilladelse fra politiet – hvis nødvendigt
  • I skal rydde op umiddelbart efter arrangementet og medtage al affald, der er fremkommet under arrangementet.

  Hver enkelt tilladelse vurderes i forhold til det ønskede sted samt til eventuelle andre arrangementer i området.

 • Hvad skal du skrive i ansøgningen?
  • Kontaktoplysninger på arrangøren (navn, adresse og mobilnummer)
  • Beskrivelse af arrangementet (antal deltagere, hvad skal der foregå etc.)
  • Hvor ønsker I at holde arrangementet? (markér på et oversigtkort med satellit)
  • Hvornår skal arrangementet finde sted? (dato og tidsrum).
 • Udlån til ikke-kommercielt formål
  • Du skal have en skriftlig fuldmagt for at benytte kommunens parker og grønne områder til ikke-kommercielle arrangementer. Det gælder fx til vielser, sportsarrangementer og private organisationer.
  • Vi tillader os at opkræve et evt. depositum på kr. 1.000,- for brug af arealet, alt efter arrangementets karakter.
 • Udlån til kommercielt formål
  • Hvis dit arrangement har et kommercielt eller erhvervsmæssigt formål, fx cirkus, officielle idrætsarrangementer mv., opkræver kommunen leje.
  • Priserne følger kommunens takstoversigt og ændres fra år til år.
  • Leje af Cirkuspladsen på Firskovvej eller Furesøparken til brug for cirkus koster pt. kr. 3.220,- pr. gang.
  • Leje af et grønt areal til andre kommercielle formål koster pt. kr. 2.614,- pr. gang.
  • Udover lejen opkræves et depositum på kr. 1.000,- pr. gang, alt efter arrangementets karakter .
 • Regler for opstilling af telte og pavilloner, salg af alkohol mv.

  Du kan læse mere under Tilladelser i vores Arrangementsguide, om hvad det kan kræve af yderligere tilladelser at afholde et arrangement.

Relevante links