Gå til hovedindhold
Du er her:

Børneattester i foreninger

Årligt skal alle folkeoplysende foreninger indsende en erklæring om indhentelse af børneattester. De er ligeledes forpligtede til at indhente børneattester på medarbejdere og frivillige, der jævnligt udfører opgaver, hvor børn under 15 år færdes.

Erklæring om indhentelse af børneattest

En gang årligt skal alle folkeoplysende foreninger, der modtager kommunale tilskud eller benytter offentlige lokaler eller faciliteter, indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. Folkeoplysningsloven §4, stk. 4. 

Erklæring sker via Foreningsportalen en gang årligt, når kommunen giver besked herom via foreningens e-mail.

Erklæringen skal indsendes, uanset om foreningerne har børn under 15 år eller ej. Hermed erklærer foreningerne, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester på deres frivillige og ansatte.

Konsekvenser

Foreninger, der ikke afgiver børneattesterklæringen vil IKKE modtage tilskud eller få anvist lokaler eller faciliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget erklæringen, og det efterfølgende viser sig, at foreningen ikke har indhentet børneattester, kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbageholde meddelte tilskud, kræve tilbagebetaling af tilskud og fratage retten til at benytte anviste lokaler indtil børneattesterne er indhentet.

Indhentning af børneattester på frivillige og ansatte

Alle folkeoplysende foreninger er forpligtede til at indhente børneattester på deres frivillige, instruktører, ledere og øvrige ansatte, der jævnligt udfører opgaver, hvor børn under 15 år færdes. En børneattest skal sikre, at de voksne, der færdes i foreningen, ikke har været straffet for overgreb på børn.

Medarbejderen/den frivillige, som der indhentes børneattest på,  skal give samtykke til udstedelse af attesten.

Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt indenfor ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.

En børneattest rekvireres hos politiet. Husk at du skal anvende NemID for at bestille en børneattest.