Gå til hovedindhold
Du er her:

Offentliggørelse af materiale om foreninger og aftenskoler

Kommunens forpligtigelser i forhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser

Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen årligt offentliggøre

  • en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler. 
  • de regnskaber en forening aflægger over for kommunen får tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven.
  • En fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, og der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler, der er forlangt hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskud, udbetalingen af tilskud er standset eller tilbageholdt helt eller delvist, eller retten til at benytte allerede anviste lokaler er frataget.