Gå til hovedindhold
Du er her:

Prisuddeling 2024

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler i 2024 fire forskellige priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område: Årets frivillige sociale indsats, Årets forening eller fællesskab, Årets frivillige ildsjæl og Årets ungetalent.

Priserne forventes uddelt d. 19. september.

Én gang om året uddeles priser på Kultur- og Fritidsområdet. Priserne er på 10.000 kr. hver. Prismodtagerne vælges blandt indkomne indstillinger, og det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal modtage priserne. Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen bidrager med vurdering og prioritering af de indkomne forslag.

Der er nu åbent for at sende indstillinger!

Priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område

 • Årets frivillige sociale indsats

  Prisen uddeles til en eller flere person(er), eller en forening, et fællesskab eller et netværk, der har ydet en særlig frivillig social indsats. Prisen kan fx uddeles for at tage initiativ, være rollemodel og inspirator for andre, skabe fællesskaber for nye målgrupper mv. indenfor det frivillige sociale område.

 • Årets forening eller fællesskab

  Prisen uddeles til en etableret forening, fællesskab eller netværksgruppe, der har ydet en særlig indsats. Det kan fx være en forening, der har opstartet en aktivitet for en særlig målgruppe, opdyrket et særligt fællesskab på et voksenundervisningshold eller en netværksgruppe, der gør en særlig indsats for en borgergruppe eller et lokalområde. 

  Foreningsbegrebet kan på den måde udvides til også at omfatte særlige fællesskaber eller netværk. 

 • Årets frivillige ildsjæl

  Prisen uddeles til en person, der indenfor det frivillige foreningsarbejde eller kulturområdet fx frivilligt gør en forskel, skaber fællesskaber, har et særligt drive. Det kan fx være som rollemodel for andre, en inspirator, en frontløber, eller en, der har taget et særligt initiativ.

 • Årets ungetalent

  Prisen uddeles til en ung talentspire, der bidrager til det lokale kultur-, fritids- eller idrætsliv, og viser et særligt talent inden for sit felt, er godt på vej til at udleve sit potentiale og forvalter sit talent, så man er en inspiration og et forbillede for andre. 

  For at understøtte og hædre kommunens unge talenter er prisen målrettet kommunens unge mellem 15-25 år.

Praktiske oplysninger

Hvem kan indstilles?
Fælles for prismodtagerne er, at der er tale om en lokal forankring i kommunen enten som borger, eller som en person, der har en tilknytning til en forening eller et fællesskab i kommunen, eller gør en indsats for borgere i kommunen. Det er dermed ikke et krav, at personen bor i kommunen.

En person kan kun modtage den samme pris én gang, for samme initiativ, indsats osv.

Hvem kan indstille?
Borgere, foreninger, fællesskaber og kulturinstitutioner.

Hvordan kan man indstille?
Ved at sende en mail til fritid@ltk.dk

Hvad skal mailen indeholde?

 • Navn og kontaktoplysninger på modtageren, herunder e-mail adresse.
 • Navn på indstilleren og evt. hvor personen kommer fra, fx en forenings navn e.l. eller hvordan man har kendskab til modtagerens gerninger.
 • En uddybende begrundelse for, hvorfor personen/foreningen/organisationen bør modtage prisen og et eller flere eksempler på modtagernes gerninger.

Der er indstillingsfrist d. 21. april 2024!

Alle priserne uddeles ved det samme arrangement, som forventes afholdt  d.19. september 2024.