Gå til hovedindhold
Du er her:

Projekt: Byliv og kultur

Videreudvikle og fremme bylivet og kulturen i Kongens Lyngby

Logo: Byliv og kultur
Logo: Byliv og kultur

 

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat økonomiske midler til at videreudvikle og fremme byliv og kultur i kommunen. 

 

Baggrund

Der er mange byudviklingsaktiviteter i gang i Lyngby-Taarbæk Kommune. Letbanen etableres og åbner med to større letbanestationer i det centrale Kgs. Lyngby, biltrafikken lukkes på et af de mest centrale steder i Kgs. Lyngby, Fæstningskanalen genåbnes, og bymidten står over for en gennemgribende transformation de kommende år. Kommunens overordnede vision er, at Kgs. Lyngby skal udvikles til et levende og oplevelsesrigt centrum med attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen.

På den baggrund er der afsat midler til at videreudvikle og fremme byliv og kultur i kommunen med projektet ”Byliv og Kultur”. Projektet har grobund i kommunens strategi ”Byudvikling i balance” samt Agenda 21-strategien for en mere bæredygtig kommune. Målet er at videreudvikle kommunen til fordel for borgerne – og for de kommende generationer med henblik på bæredygtighed.

Formål

Formålet med projektet for byliv og kultur er at videreudvikle og fremme bylivet og kulturen endnu mere til fordel for borgerne. Projektet skal fremme byliv og kultur ved at være med til at skabe endnu mere liv i bydele gennem et spændende og varieret udbud af aktiviteter, der primært skal foregå udendørs, samt ved anvendelse af byrum på nye måder, der kan være med til at støtte op om bylivet til fordel for borgerne.

Indhold

Der afholdes årligt et signaturprojekt, der under et (årligt) tema også henvender sig til en deltagerflade ud over kommunens grænser.

Der afholdes i løbet af året enkeltstående, mindre, spændende og varierende pop-up arrangementer, der skaber byliv og primært henvender sig til kommunens borgere.

Der skabes midlertidige byrum med afprøvning af indretning, udsmykning og møblering af den/de udvalgte byrum.

Økonomi og tidsramme

Med budgetaftale 2021-24 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til projektet Byliv og Kultur i 2021 stigende årligt fra 2022 frem til 2024. Dele af midlerne kan anvendes til samfinansierede projekter med kommunens handels- og erhvervsliv.

Da der er tale om et projekt og ikke en pulje, er det ikke muligt at søge midler til byliv og kultur. Men man er altid velkommen til at kontakte citykoordinator Line Barklund med forslag til initiativer eller spørgsmål generelt – line@visitlyngby.dk / 40 44 88 58.