Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Blå Flag og Badepunkt

Blå Flag og Badepunkt er garanti for, at faciliteter og sikkerhed på strande og i lystbådehavne er i top samt at badevandet er rent.

Badepunkts flag

Blå Flag er et internationalt kvalitetsstempel, som Friluftsrådet giver til lystbådehavne, der kan garantere høj sikkerhed og gode toilet- og affaldsfaciliteter. 

Badepunkt informerer om badevandets renhed, såvel som adgang til toiletter og affaldsspande. Badepunkt er en officiel nordisk mærkningsordning for badesteder og strande, som vi kender dem her i Danmark.

 • Frederiksdal Fribad er blevet tildelt "Badepunkt" i 2020, 2021 og 2022
 • Taarbæk Havn har haft et Blå Flag vajende over havnen hvert år siden 1992. 

Blå Flag natur- og miljøaktiviteter

Taarbæk Havn afholder en række arrangementer i løbet af sommeren for at informere børn og voksne om den natur og det miljø, der er i området omkring det Blå Flag. 

Blå Flag aktiviteter 2022 ved Taarbæk Havn:

Krav for Blå Flag og Badepunkt

Blå Flag havne

 • Arbejder for et rent miljø
 • Er rene og ryddelige
 • Har livredningsudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og førstehjælpskasse
 • Har rene toiletter og baderum
 • Har affaldsordning
 • Har lys og el på broer og på havneområdet
 • Modtager spildolie og miljøfarligt affald
 • Informerer om god miljøpraksis, miljøforhold og lokale naturområder
 • Arrangerer miljø- og naturoplysende aktiviteter
 • På nogle havne frasorteres flasker/glas, papir/pap, metal/dåser, plastik m.m.

Badepunkt strande

 • Er rene og tilses jævnligt
 • Har rent badevand og oplyser om den aktuelle vandkvalitet
 • Har pligt til at tage Badepunkt Flag ned ved akut opstået forurening
 • Har rene toiletfaciliteter og velholdte bygninger
 • Har livredningsudstyr, førstehjælpskasse og nødtelefon i nærheden.