Gå til hovedindhold
Du er her:

Forsikring af frivillige

Personer der udfører frivilligt arbejde for Lyngby-Taarbæk Kommune, sidestilles både i forhold til arbejdsskader og ansvarsforsikring med kommunale medarbejdere.

Forsikring af frivillige på arbejdsskadeområdet

Personer som kommer til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde eller frivillig indsats, efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, har ret til erstatning i henhold til lov om arbejdsskadesikring ligesom kommunens medarbejdere.

Forsikring af frivillige på ansvarsområdet

Ansvarsforsikring dækker tingskade eller personskade på tredje person forvoldt af den frivillige. Frivillige er dækket ligesom kommunale medarbejdere, uanset om de udfører frivilligt arbejde eller gør en frivillig indsats i tilknytning til en kommunal arbejdsplads.

Hvem anmelder skaden?

Skaden anmeldes af arbejdspladsen ligesom medarbejderes skader anmeldes.