Gå til hovedindhold
Du er her:

"Mindre spild, mere spil" - Aktivitetsmåling på idrætsfaciliteter

Lyngby-Taarbæk Kommune registrerer brugen af idrætsfaciliteter – et databaseret system til optimeret drift og anvendelse.

I Lyngby-Taarbæk kommune ønsker vi, at vores idrætsfaciliteter anvendes så optimalt som muligt, således flest mulige borgere har mulighed for at være aktive. Derfor har kommunen fra september 2021 iværksat det 2-årige projekt "Mindre spild, mere spil", der ved hjælp af data og aktivitetsmåling skal styrke og optimere brugen af de eksisterende idrætsfaciliteter. Projektet skal forsøge at belyse hvordan og i hvilket omfang idrætsfaciliteterne reelt set anvendes, og pege på særskilte indsatser der kan optimere brugen fremadrettet. Viden, data og værktøjer udarbejdet i den 2-årige projektperiode, vil løbende forankres i den daglige drift, fordeling og prioritering af idrætsfaciliteter i kommunen.

Projektet arbejder ud fra tre tematikker:

 1. Kendskab til aktuelle brug: at skabe et bedre kendskab til aktuelle brug af kommunens idrætsfaciliteter med henblik på at optimere og understøtte optimal drift, anvendelse og udvikling
 2. Styrket dialog og samarbejde: at styrke en løbende og mere databaseret dialog og samarbejde mellem brugere og kommunen vedr. anvendelse, udnyttelse og fordeling af idrætsfaciliteter
 3. Databaseret anlægsprioritering: at skabe et bredt datamateriale til kvalificering af beslutninger for fremtidige anlægs- og driftsinvestering og -prioriteringer

Tjek foreningers brug af idrætsfaciliteter i Lyngby-Taarbæk kommune i nedenstående grafer. Anvendelsesgraden viser i hvor høj grad bookede timer er anvendte.

FAQ om aktivitetsmåling

 • Hvad er aktivitetsmåling?

  Aktivitetsmåling er registrering og optælling af personer på idrætsfaciliteter.

  Målinger sker via opsatte HallMonitor-kameraer på kommunens idrætsfaciliteter, der løbende registrerer hvor mange personer der er tilstede. Der foretages målinger op til fire gange i timen på alle ugens dage, for at sikre validt datagrundlag til videre analyse. 

  Målingerne sker ved at HallMonitor-kameraet tager et fotografi og tæller antallet af personer der er på billedet. Straks efter fotografering anonymiseres billedet ved sløring således ingen kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes. Eksempel på foto fra HallMonitor ses herunder:

  Eksempel på sløret billede foretaget via aktivitetsmåling
  Eksempel på sløret billede foretaget via aktivitetsmåling
 • Hvad anvender vi data til?

  Data fra aktivitetsmåling sammenkobles med data fra kommunens bookingsystem, KMD-Booking, hvilket bl.a. indebærer bookingoplysninger, aktivitetstype, forening mv. Derved bliver det synligt i hvilket omfang, og til hvad, kommunens idrætsfaciliteter anvendes. 

  Data anvendes i planlægning og fordelingen af haltider, samt i den løbende dialog med kommunens brugere, for at sikre optimal anvendelse af idrætsfaciliteterne. Ligeledes anvendes data til prioritering af fremtidige anlægsinvesteringer. 

  Lyngby-Taarbæk Kommune er dataansvarlig, og leverandør Webitall ApS er databehandler, og har derved adgang til det slørede datamateriale. Det anonymiserede data eksporteres og anvendes til videre analyse i afdeling for Fritid, idræt, frivillighed og kultur.

  Vi henviser i øvrigt til Lyngby-Taarbæk Kommunes databeskyttelsespolitik

 • Hvor foretages der aktivitetsmåling?

  Idrætsanlæg og øvrige

  Engelsborghallen

  Multihallen

  Badmintonhallen

  Opvarmningssalen

  Lundtofte Medborgerhus

  Salen

  Lundtoftehallen

  Hallen

  Kunststofbane 11-mands

  Kunststofbane 8-mands

  Lyngby Idrætsby

  Hal 1

  Hal 2

  Hal 3

  Danselokale

  Bokselokale

  Kunststofbane 1

  Kunststofbane 2

  Kunststofbane 3

  Virumhallerne

  Hal 1

  Hal 2

  Opvarmningssalen

  Virumgårds Jorde

  Kunststofbane 11-mands

   

  Skoler

  Hummeltofteskolen

  Hallen

  Lindegårdsskolen

  Hallen

  Trongårdsskolen

  Drengesalen

  Boldhallen

  Virum Skole

  Hallen

  Festsalen