Gå til hovedindhold
Du er her:

Fortidsminder

Fortidsminder er historiske spor i landskabet, som er beskyttet mod ændringer. Læs her om reglerne for byggeri og anlæg ved fortidsminder

Søg om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen er en zone på 100 meter målt fra kanten af synlige fortidsminder, hvor der ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealet. 

Du må derfor ikke grave rør ned, bygge huse eller plante skov i 100 meter zonen omkring et fortidsminde.

Du kan søge om dispensation fra 100 meter beskyttelseslinjen hos Lyngby-Taarbæk Kommune. Det kræver dog som udgangspunkt helt særlige forhold før kommunen giver dispensation.

Kontakt kommunen, hvis du er tvivl, om du skal søge dispensation.

 • Hvad er fortidsminder?

  Fortidsminder er historiske spor i landskabet. Det kan bland andet være jættestuer fra stenalderen gravhøje fra bronzealderen, huse fra vikingetiden og befæstninger fra nyere tid.

  Fortidsminderne hjælper os til bedre at forstå, hvordan vores forfædre levede i Danmark. Derfor skal vi bevare og pleje fortidsminderne, så vigtig viden ikke forsvinder. Af samme årsag er en stor del af fortidsminderne fredede, så de kommende generationer også er sikret adgang til en bid af historien.

 • Fortidsminde på din ejendom

  Hvis du har et fortidsminde på din ejendom, må du gerne selv stå for den almindelige pleje, som fx at slå græs eller fjerne træer og buske. Du må ikke begynde på større restaureringsopgaver, og hvis du er i tvivl om reglerne for pleje, kan du altid spørge Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Har du ikke tid eller lyst til at pleje et fortidsminde på din grund, kan kommunen overtage opgaven.

  Kommunen har ansvaret for, at de kommunale fortidsminder bliver plejet.

 • Tilsyn med fortidsminderne

  Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som holder øje med, at forholdene omkring landets fredede fortidsminder er i orden. Styrelsen fører jævnligt tilsyn med fortidsminderne og kigger efter eventuelle skader.

   

  Samtidig kontrollerer styrelsen også, at ingen bygger eller graver for tæt på eller i nærheden af fredede fortidsminder.