Gå til hovedindhold
Du er her:

Ejendomsskat

Læs om ejendomsskat - din ejendomsskat, indefrysning af grundskyld og grundskyldspromille.

Kommunens grundskyld er for 2024 fastsat ved lov til 6,7 promille af den offentlige grundværdi i de nye ejendomsvurderinger og efter de nye boligskatteregler. Hvis du endnu ikke har modtaget en ny ejendomsvurdering, vil grundskylden blive foreløbigt beregnet og efterreguleret, når ejendomsvurderingen er kendt.

Du skal være opmærksom på, at du fra og med ejendomsskatten for 2024 vil få tillagt renter til din automatiske indefrysning af stigninger i grundskylden.

Læs om alle de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk 

Staten opkræver grundskylden fra 2024

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på. 

Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat for 2024 eller efterfølgende år, skal du kontakte Skatteforvaltningen. Du finder kontaktoplysninger til Skatteforvaltningen på vurdst.dk

Hent din ejendomsskattebillet

Du kan hente en ejendomsskattebillet for samtlige ejendomme, du ejer, på Vis skattebillet ved at logge på med dit MitID.

 • Indefrysning af grundskyld

  Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Hos Skatteforvaltningen kommer der også renter på nye lån fra 2024.

  Vælg til og fra på skat.dk

  Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri dele af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.

  Gamle lån bliver i kommunen

  Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Indefrysningen er rente- og gebyrfri i den kommunale ordning, og du kan på din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set.

  Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Vi sørger for, at hver ejer får en opkrævning.

  Du kan også framelde dig ordningen via borger.dk og indfri dit lån uden at du sælger din bolig.

  Din låneordning overflyttes automatisk

  Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

  Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk

  Indefrysningsordning for pensionister

  Du kan læse om den særlige indefrysningsordning for pensionister på kommunens hjemmeside.

 • Ejendomsskat 2021-2023

  Når du får en ny ejendomsvurdering, der gælder pr. 1. januar 2020, kan din ejendomsskat for årene 2021-23 blive ændret. Kommunen er lovmæssigt pålagt at regulere din ejendomsskat bagudrettet. Læs mere om reglerne for den bagudtilpassede ejendomsskat på vurderingsportalen.dk.

  Kommunalbestyrelsen har for 2021-2023 fastsat kommunens grundskyld til 21,485 promille af den offentlige grundværdi, men med de hidtidige stigningsbegrænsninger på 6,4% i 2021 og 2,8% i 2022 og 2023 for ejerboliger.

  Kommunen udsender reguleringer af ejendomsskatten for 2021-2023 i takt med, at de nye ejendomsvurderinger bliver tilgængelig i vores it-system. Det sker et godt stykke tid efter, at du har fået oplyst vurderingen, blandt andet på grund af klagefrister m.m. Vi sender dig kun en regulering, hvis din nye vurdering indebærer, at din foreløbige ejendomsskat skal ændres.

 • Dækningsafgifter

  Vurderingsstyrelsen er forsinket med de nye ejendomsvurderinger for blandt andet erhvervsejendomme. Det er dog forudsat i lovgivningen, at især dækningsafgiften for erhvervsejendomme vil stige.

  Læs om de nye regler for dækningsafgift på vurderingsportalen.dk

  Folketinget har fastsat kommunens dækningsafgiftssats for erhvervsdækningsafgift til 13,1 promille af den nye ejendomsvurdering. Der vil ikke blive givet en skatterabat tilsvarende den for almindelige grundejere.

  Det er Skatteforvaltningen, der opkræver kommunens dækningsafgifter fra og med 2024. Spørgsmål til beregningen af dækningsafgiften, vurderinger mv. skal derfor rettes til Skatteforvaltningen.

 • Fritagelse for grundskyld eller dækningsafgift

  Hvis du vil ansøge om at blive fritaget for kommunal grundskyld eller dækningsafgift, jf. lov om kommunal ejendomsskat § 7-8, skal du sende din ansøgning til vores afdeling Finans og Regnskab – Ejendomsskat via Digitalt Post, du finder linket i den røde kontaktboks her på siden.