Gå til hovedindhold
Du er her:

Ejendomsskat

Læs om ejendomsskat 2022 - din ejendomsskattebillet, fastfrysning af grundskyld og grundskyldspromille

Indefrysning af ejendomsskat - fra- og tilmelding fra 2. halvår 2021

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021. Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID.
OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen. Tilmeldingsfrist er senest en måned før forfald.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte kommunen og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen. Henvendelse skal venligst ske til ejendomsskat på ejendomsskat@ltk.dk eller 45973196.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

Hent din ejendomsskattebillet

Du kan hente en kopi af din ejendomsskattebillet gennem Vis Skattebillet. Du kan logge på løsningen ved brug af NemID, og så kan du hente en ejendomsskattebillet for samtlige ejendomme, du ejer.

 • Praktisk omkring ejendomsskattebilletten

  Ejendomsskattebillet for 2022 udsendes som digital post til ejerne medio november 2021.

  Der udsendes en skattebillet til hver af ejerne. Den originale ejendomsskattebillet sendes til én af ejerne og kopi til de øvrige ejere. Skattebilletten udsendes til de ejere, som var registreret pr. 13. november 2020.

  Hvis ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil indbetalingskort blive udsendt særskilt via e-Boks medio november 2021 og juni 2022.

  Har du ikke modtaget ejendomsskattebilletten, er du velkommen til at rette henvendelse til Ejendomsbeskatningen på ejendomsskat@ltk.dk inden sidste betalingsfrist den 3. januar 2021. Ved overskridelse af betalingsfristen for ejendomsskatten vil der påløbe morarenter og evt. rykkergebyr.

  Vi gør opmærksom på, at kommunens administration er lukket mellem jul og nytår.

  Kontakt Opkrævningen vedr. fakturaer og restancer på telefon 45 97 31 00 eller ved at klikke her

Fastfrysning af grundskyld i 2022 - værd at vide!

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne”, indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2020. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 17. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over kr. 200 pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Perioden for den midlertidige indefrysningsordning er forlænget til den 31/12 2023. Samtidig er det vedtaget, at ordningen bliver frivillig fra andet halvår 2021.

Du finder Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love her.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.
Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside 

 • Der er tale om en låneordning, som ikke kan fravælges for årene 2018-2021.

 • Fra 2021 kommer en permanent ordning, der er valgfri.

 • Det er alle boligejere, som betaler Ejendomsværdiskat, og har en stigning i deres grundskyld der er omfattet af ordningen.

 • For at kunne få indefrosset et beløb, skal indefrysningsbeløbet overstige 200 kr. pr. ejer.

 • Der beregnes ikke renter af indefrysningslånet.

 • Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.

 • Når en ejer sælger sit hus, skal indefrysningslånet indfries. Der bliver sendt opgørelsesbrev til sælger.

 • Hvis ejendommen overdrages mellem ægtefæller, overtager en ægtefælle automatisk den anden ægtefælles indefrosne beløb.

 • Ved årsskiftet dannes en årsopgørelse pr. ejer, der har indefrosne beløb.

Grundskyld

Pr. 1. januar 2022 er grundskyld til kommunen 21,485 ‰, og dækningsafgiften for erhvervsejendomme bliver opdateret senere, når lovforslaget er vedtaget

Grundskyldsskatteloftet viser hvor meget grundskatteloftværdien højst må stige årligt. Finansministeren vedtager hvert år stigningsprocenten for det kommende år, se Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. Grundskatteloftværdien fremgår af ejendomsskattebilletten og vil typisk være lavere end grundværdien.

Grundskyldsstigning fordelt på de sidste 5 år

Årstal

Grundskylds
promille

Bem.

Skatteloft
stigning

Bem.

2022

21,485

*politisk aftale

2,8

**maksimal stigning jf. ejendoms
skatteloven

2021

21,485

*politisk aftale

6,4

**maksimal stigning jf. ejendoms
skatteloven

2020

21,485

*politisk aftale

5,8

**maksimal stigning jf. ejendoms
skatteloven

2019

21,485

*politisk aftale

5,5

2018

21,485

*politisk aftale

7,0