Gå til hovedindhold
Du er her:

Pensionistlån - Lån til betaling af ejendomsskatter

Her kan du læse om lån til betaling af ejendomsskatter. 

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves således ikke via forskudsopgørelsen for 2024, men det anslåede lån til grundskyld vil fremgå af opgørelsen.

Alle spørgsmål til den nye ordning, ønsker om at stoppe eller afdrage på dette lån, skal rettes til Skatteforvaltningen, se deres kontaktoplysninger på www.sktst.dk.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Alle pensionistlån i kommunen bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Henvendelser vedrørende eksisterende lånesager, om fx indfrielse eller afdrag skal stadig rettes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Det kan ske til Finans og Regnskab. Se kontaktoplysninger i kontaktboks.

Læs mere om pensionistlån på vurderingsportalen

Læs mere om ejendomsskatter på kommunens hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål om ejendomsskattelån

 • Tilbagebetaling

  Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb for at nedbringe lånet, hvis og når du ønsker det.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du udlejer din ejendom uden selv at være bosiddende på den, så skal du betale dit lån tilbage med det samme.

  Hvis ejeren af ejendommen dør, og ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo, kan lånet fortsætte under forudsætning af, at ægtefællen selv opfylder betingelserne for pensionistlån.

 • Renter

  I 2023 udgør renten 1,53 %.

  Renten er fastsat på baggrund af Folketingets lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der blev vedtaget den 21. december 2010.

  Lov nr. L47 (lov om lån til betaling af ejendomsskat)

  "Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år".

  Ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling ifølge loven, giver kommunen et nedslag i de renter, der er løbet på lånet efter 1. januar 2011. Nedslaget reduceres årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

  Du skal være opmærksom på, at renterne ikke kan trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 • Årsopgørelse

  Hvert år inden den 1. marts vil du modtage en årsopgørelse fra kommunen med oversigt over kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår.

 • Forespørgsel om rykning

  For at Lyngby-Taarbæk Kommune kan behandle en forespørgsel om rykning, skal vi have tilsendt oplysninger om det lån, der skal indfries, samt lånetilbuddet for det nye lån.

  Dette er nødvendigt, for at kommunen kan afgøre om det nye lån overstiger restgælden på det hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen, og om det nye låns løbetid og afdragsprofil er uændret i forhold til hidtidige lån.

  Oplysninger om lånene skal sendes til Finans og Regnskab – Ejendomslån via Digitalt Post, du finder linket i den røde kontaktboks her på siden.

  Ved forespørgsler om rykning henholder Lyngby-Taarbæk Kommune sig til lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 4.