Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Rotter

Hvis du ser rotter, skal du melde det til kommunen

Hvornår kommer rottebekæmperen?

Rottebekæmperen kontakter dig telefonisk inden for et par dage efter din anmeldelse, så I kan aftale et tidspunkt, hvor han kan komme på tilsyn hos dig.

Er der tale om rotter inde i en bolig, på en fødevarevirksomhed eller inde i en daginstitution, vil du blive kontaktet telefonisk inden for 24 timer. Det gælder også i weekender og på helligdage.

Rotter i daginstitutioner og skoler

Læs om forholdsregler ved rotter ude eller inde på daginstitutioner og skoler.

Har du rotter i boligen?

Rotter spreder bakterier, som kan forårsage alvorlige sygdomme.

Indtil rottebekæmperen kommer, kan du selv gøre følgende:

 • Afgræns det område, som rotten har adgang til, fx ved at holde døre lukkede.
 • Fjern fødekilder for rotten, fx affaldsposen under køkkenvasken, vand og mad til kæledyrene, frugtskålen på bordet mv.
 • Hvis rotten er i køkkenet, så sørg for at alle madvarer i skuffer og skabe opbevares i lukkede beholdere.
 • Rengør bordplader og ting, som rotten kan have haft kontakt med, med varmt sæbevand, inden du bruger dem.

Se video om, hvad du kan gøre for at undgå rotter: 

Gode råd til at undgå rotter

 • Er din kloak tæt?

  Fejl og brud på kloaksystemet får rotter til at grave sig ud af kloakken i deres søgen efter tørre redepladser.

  Som grundejer har du ansvar for, at kloaksystemet på din ejendom er helt og tæt, så rotter ikke kan trænge ud af kloakken.

  • Løft dækslet på din brønd. Er der revner eller huller i brønden, skal de repareres.
  • Grus eller jord i bunden af brønden tyder på et kloakbrud.
  • Huller i jorden eller nedsunkne fliser kan være tegn på kloakbrud.
  • Afløbsriste (både inde og ude) skal være hele og fastskruede.
  • Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil og metalnet.
  • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel.
  • En rottespærre i kloakken mindsker risikoen for at få rotter indendørs, men er ikke en 100 % garanti.
  • Find kloaktegninger for din ejendom på Weblager og kontakt evt. en autoriseret kloakmester for at få tjekket din kloak.

  Se video om, hvordan du undgår rotter fra kloakken.

  Undgå rotter fra kloakken

 • Sikring af bygninger

  Strejfende rotter finder vej ind i huse og bygninger via små huller og revner, og de kravler op i tagrenden via buske eller en brændestak og kan derfra komme ind på husets loft.

  • Undlad at stable brænde eller materialer op ad husmuren.
  • Undgå beplantning op ad huset, da det kan være adgangsvej for rotter ind i huset.
  • Ventilationsriste i sokkel og mur skal være intakte.
  • Vinduer og døre skal kunne lukke tæt i karm og dørtrin.
  • Hold vinduer i kælderniveau lukkede eller sæt net for (maskevidde max 2 cm).

  Se video om, hvordan du undgår rotter i boligen.

  Sikring af bygning mod rotter

 • Fuglefodring

  Fodring af fugle i haven tiltrækker rotter. De finder vej til både fuglekugler og foderbræt i buske og træer.

  • Brug så vidt muligt lukkede foderautomater.
  • Placer foderbrættet i god afstand fra hegn, mure, træer og buske.
  • Hæng fuglekugler, hvor de ikke kan nås fra fx grene.
  • Begræns mængden af foder, så fuglene spiser op inden for kort tid.
  • Fjern foderrester på og under foderbrættet, inden det bliver mørkt.
  • Opbevar fuglefoderet i en rottesikker beholder af fx metal.
  • Stop straks med fuglefodring, hvis du opdager rotter.

  Se video om, hvordan du undgår at tiltrække rotter, når du fodrer fugle.

  Undgå at tiltrække rotter, når du fodrer fugle

 • Høns, kaniner og andre dyr i haven

  Høns, kaniner og andre dyr tiltrækker rotter, som vil forsøge at komme ind i burene og spise foder, æg og i nogle tilfælde endda unger.

  • Hæv kaninbur, hønsehus mv. mindst 35-40 cm over jorden
  • Brug volierenet med en maskevidde på under 2 cm. til hønsegårde mv.
  • Grav volierenet eller eternitplade ned rundt om hønsegårde mv. i en dybde på 60 cm
  • Fjern beplantning omkring bure mv.
  • Opbevar foder i lukkede og rottesikre beholdere
  • Fjern foderrester, inden det bliver mørkt.

  Se også kommunens regulativ for fuglehold.

  Se video om, hvordan du sikrer hønsehold mod rotter. 

  Illustration af rottesikret hønsehold

 • Kompost

  Kompostbeholdere tiltrækker rotter, som her kan finde mad og en varm redeplads. Selv om beholderen er tæt og lukket, kan rotter sagtens gnave gennem både plast og træ.  

  • Læg ikke tilberedte madvarer som fx ris, pasta, sovs, brød og kagerester i komposten. Det samme gælder kød, fisk, mælkeprodukter og lignende.
  • Opbevar kompost i en lukket kompostbeholder uden revner, sprækker eller huller større end en to-krone.
  • Beholderen skal være rottesikret i bunden med en indbygget plade eller et fintmasket net af metal. Sikringen må meget gerne gå lidt op ad kanterne, så rotterne ikke kan gnave i selve beholderen.
  • Fjern planter rundt om beholderen og hæv den 15-20 cm over jorden.

  Se video om, hvordan du undgår rotter i kompost og affald.

  Undgå rotter i kompost og affald

 • Affald

  Affald tiltrækker rotter. Dit affaldsstativ skal derfor være sikret mod rotter.

  • Affaldsstativer skal være hele og tætte.
  • Affaldsstativer skal stå på et fast underlag som fx fliser.
  • Affaldscontainere (dem på fire hjul) skal være forsynet med bundprop. Hvis den mangler, skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning for at få sat en ny i.
  • Undgå at overfylde affaldsstativet. Du kan hente en ekstra affaldssæk hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvis du har mere affald end normalt.

Handlingsplan

Kommunen har vedtaget en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Læs kommunens handlingsplan for 2020 her.