Gå til hovedindhold
Du er her:

Rotter

Hvis du ser rotter, skal du melde det til kommunen

Nyt gebyr for rottebekæmpelse

I december 2023 opkræves gebyr for rottebekæmpelse i 2024. Gebyret opkræves af alle ejendomme i kommunen, og beløbet er fastsat på baggrund af ejendommens areal pr. 1. januar 2023.

For 2024 er gebyret fastsat til 0,87 kroner per bebygget kvadratmeter. For ejerlejligheder opkræves tilsvarende et gebyr på 0,87 kroner per kvadratmeter bolig- og erhvervsareal.

Reglerne for beregning og opkrævning af rottegebyr er fastsat i Rottebekendtgørelsens § 52. Kommunen må ikke give dispensation for betaling af gebyret.

Læs mere om registrering i BBR.

Hvornår kommer rottebekæmperen?

Rottebekæmperen kontakter dig telefonisk inden for et par dage efter din anmeldelse, så I kan aftale et tidspunkt, hvor han kan komme på tilsyn hos dig.

Er der tale om rotter inde i en bolig, på en fødevarevirksomhed eller inde i en daginstitution, vil du blive kontaktet telefonisk inden for 24 timer. Det gælder også i weekender og på helligdage.

Rotter i daginstitutioner og skoler

Læs om forholdsregler ved rotter ude eller inde på daginstitutioner og skoler.

Har du rotter i boligen?

Rotter spreder bakterier, som kan forårsage alvorlige sygdomme.

Indtil rottebekæmperen kommer, kan du selv gøre følgende:

 • Afgræns det område, som rotten har adgang til, fx ved at holde døre lukkede.
 • Fjern fødekilder for rotten, fx affaldsposen under køkkenvasken, vand og mad til kæledyrene, frugtskålen på bordet mv.
 • Hvis rotten er i køkkenet, så sørg for at alle madvarer i skuffer og skabe opbevares i lukkede beholdere.
 • Rengør bordplader og ting, som rotten kan have haft kontakt med, med varmt sæbevand, inden du bruger dem.

Se video om, hvad du kan gøre for at undgå rotter: 

Gode råd til at undgå rotter

 • Er din kloak tæt?

  Fejl og brud på kloaksystemet får rotter til at grave sig ud af kloakken i deres søgen efter tørre redepladser.

  Som grundejer har du ansvar for, at kloaksystemet på din ejendom er helt og tæt, så rotter ikke kan trænge ud af kloakken.

  • Løft kloakdækslet på din brønd
   • - Er der revner eller huller i brønden, skal de repareres
   • - Grus eller jord i bunden af brønden tyder på et kloakbrud
  • Huller i jorden eller nedsunkne fliser kan være tegn på kloakbrud.
  • Afløbsriste (både inde og ude) skal være hele og fastskruede.
  • Kloakudluftninger på tag eller loft skal sikres med en "prop" af sammenkrøllet hønsenet i røret (se skitse)
   • - Rotter på loftet skyldes næsten altid en defekt kloakudluftning, fordi rotter kan løbe op gennem faldstammen
  • Tagbrønde skal renses mindst én gang årligt 
   • - Defekte eller tilstoppede tagbrønde kan medføre, at rotter kan løbe op gennem nedløbsrøret og ind på loftet
  • Find kloaktegninger for din ejendom på Weblager og kontakt evt. en autoriseret kloakmester for at få tjekket din kloak.
   • - Du bør med jævne mellemrum – fx hvert 5. år – få lavet en TV-inspektion af kloaksystemet, for at holde øje med tilstanden og få repareret skader, inden de udvikler sig
   • - Overvej at få en rottespærre monteret i brønden for at mindske risikoen for at få rotter indendørs

  Se video om, hvordan du undgår rotter fra kloakken.

  Undgå rotter fra kloakken
 • Sikring af bygninger

  Strejfende rotter finder vej ind i huse og bygninger via små huller og revner, og de kravler op i tagrenden via buske eller en brændestak og kan derfra komme ind på husets loft.

  • Tjek om ventilationsriste i husets sokkel er intakte. En strejfende rotte behøver kun et hul eller revne på størrelse med en 2-krone for at få adgang ind i boligen. Af samme årsag skal vinduer i kælderhøjde holdes lukkede eller sikres med fintmasket net
  • Undlad at stable brænde og materialer op ad husmuren. Beplantning, der vokser tæt på eller op ad huset bør beskæres til ca. 70 cm. fra tagudhæng eller tagrende. Rotten klatrer som en akrobat, og kan via tagrenden komme ind på loftet

  Se video om, hvordan du undgår rotter i boligen.

  Sikring af bygning mod rotter
 • Fuglefodring

  Fodring af fugle i haven tiltrækker rotter. De finder vej til både fuglekugler og foderbræt i buske og træer.

  • Placer foderbrættet i god afstand fra hegn, mure, træer og buske – husk at rotter kan springe over én meter fra fx en gren
  • Hæng foderautomater, mejsekugler mv. så rotter ikke kan få adgang til dem
  • Undlad at fodre fugle på en træterrasse, da foderrester uundgåeligt vil drysse ned under brædderne, hvor rotterne kan lide at gemme sig
  • Begræns mængden af foder, så fuglene spiser op inden for kort tid
  • Fjern foderrester på og under foderbrættet inden det bliver mørkt
  • Opbevar fuglefoderet i en rottesikker beholder af f.eks. metal

  Hvis der kommer rotter, skal du straks anmelde det til kommunen

  Se video om, hvordan du undgår at tiltrække rotter, når du fodrer fugle.

  Undgå at tiltrække rotter, når du fodrer fugle
 • Høns, kaniner og andre dyr i haven

  Høns, kaniner og andre dyr tiltrækker rotter, som vil forsøge at komme ind i burene og spise foder, æg og i nogle tilfælde endda unger.

  • Selve hønsehuset/kaninburet skal være hævet minimum 35-40 cm over jorden
  • Brug kraftigt volierenet med en maskevidde på under 2 cm. til at indhegne hønsegårde og lignende
  • Grav net eller eternitplade ned rundt om hønsegården i en dybde på 60 cm
  • Hold frit omkring hønsegårde og lignende, så du kan holde øje med huller
  • Opbevar foder i lukkede, rottesikre beholdere

  Læs mere om regler for dyrehold.

  Se video om, hvordan du sikrer hønsehold mod rotter. 

  Illustration af rottesikret hønsehold
 • Kompost

  Kompostbeholdere tiltrækker rotter, som her kan finde mad og en varm redeplads. Selv om beholderen er tæt og lukket, kan rotter sagtens gnave gennem både plast og træ.  

  • Læg ikke tilberedte madvarer som fx ris, pasta, sovs, brød og kagerester i komposten. Det samme gælder kød, fisk, mælkeprodukter og lignende.
  • Opbevar kompost i en lukket kompostbeholder uden revner, sprækker eller huller større end en to-krone.
  • Beholderen skal være rottesikret i bunden med en indbygget plade eller et fintmasket net af metal. Sikringen må meget gerne gå lidt op ad kanterne, så rotterne ikke kan gnave i selve beholderen.
  • Fjern planter rundt om beholderen og hæv den 15-20 cm over jorden.

  Se video om, hvordan du undgår rotter i kompost og affald.

  Undgå rotter i kompost og affald
 • Affald

  Affald tiltrækker rotter. 

  • Sækkestativer skal være hele og tætte, og stå på et fast underlag som fx fliser
  • Sækkestativer og plastbeholdere må ikke fyldes mere end at låget kan lukke tæt. 
  • Du kan hente en ekstra affaldssæk hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvis du har mere affald end normalt.
  • Affaldscontainere (dem på fire hjul) skal være forsynet med bundprop. Hvis den mangler, skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning for at få sat en ny i

Handlingsplan

Kommunen har vedtaget en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Læs kommunens handlingsplan for 2024-2026