Gå til hovedindhold
Du er her:

Helhedsplaner

En helhedsplan er kommunalbestyrelsens visioner og mål for et større område

Hvad er en helhedsplan?

Kommunalbestyrelsen kan vælge at lave en helhedsplan for et område, som kan gå forud for det videre arbejde med konkret udvikling og lokalplaner. En helhedsplan fastlægger kommunalbestyrelsens visioner og mål for en langsigtet fysisk udvikling af et større område.

En helhedsplan er en uformel plantype og er ikke – i modsætning til kommuneplanen og lokalplaner – defineret i planloven. En helhedsplan er derfor ikke underlagt samme formelle krav som de andre plantyper. Det betyder, at indhold og proces kan tilpasses den enkelte plan.

I arbejdet med en helhedsplan kan kommunalbestyrelsen tidligt komme i dialog med borgere, erhvervsliv, foreninger og andre om et områdes udvikling. Når helhedsplanen er færdig og vedtaget, er den et værktøj til dialog i forhold til den kommende udvikling og planlægning.

Indholdet i en helhedsplan kan være emner som et områdes kvaliteter, afklaring af planlægningsmæssige udfordringer, udviklingsmuligheder og udviklingsscenarier. Når planlægningen af et område sker over længere tid og ikke på én gang, kan helhedsplanen være den røde tråd i den fysiske udvikling af området.