Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Pasning af eget barn

Forældre med børn i alderen seks måneder og indtil barnet fylder halvandet år kan vælge selv at passe deres barn/børn med tilskud fra kommunen

Da tilskuddet ydes til forældre, der selv ønsker at passe deres barn, kan dit barn ikke samtidigt være optaget i et dagtilbud. Andre børn i familien kan godt være optaget i et dagtilbud.

I 2021 er tilskuddet på 7.680 kr. pr. måned. Tilskuddet til det enkelte barn kan ydes for en periode på minimum otte uger og maksimalt et år. Der kan højst udbetales tilskud til tre børn pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand pr. måned kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to – enten mellem forældrene eller ved at den ene forælder passer barnet i to adskilte perioder. Tilskudsperioden må dog samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.
Retten til at dele tilskudsperioden i to gælder ikke for aftaler om pasning af eget barn indgået før 1. juli 2018.

Find svar på dine spørgsmål om pasning af eget barn

 • Hvem kan få tilskud?

  Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre, adoptivforældre, plejeforældre og samlevende til barnets forælder i husstanden, hvis de opfylder de øvrige betingelser for at modtage tilskuddet. 

  Det er en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i Danmark, Grønland eller på Færøerne i syv ud af de seneste otte år. Kravet gælder ikke for EU/EØS borgere, hvis de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

 • Må jeg have en indkomst når jeg modtager tilskuddet?

  Nej. Det er en betingelse, at den forælder, der modtager tilskud til pasning af eget barn/ børn, ikke samtidig har en arbejdsindtægt eller modtager en form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet.

  Hvis en forælder, der søger tilskuddet, har arbejde eller modtager en form for overførselsindkomst (fx barselsdagpenge, førtidspension, SU eller kontanthjælp), kan udbetaling af tilskuddet først ske, når lønudbetaling/ indtægt fra selvstændig virksomhed eller udbetaling af overførselsindkomst er standset.

 • Hvordan beskattes tilskuddet?

  Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing.

 • Får jeg en ønsket plads, når min ordning ophører?

  Nej, du er ikke garanteret en ønsket plads når tilskudsperioden ophører. Det er derfor en god idé at kontakte Pladsanvisningen senest 3 måneder før jeres behovsdato, for at høre om mulighederne for en plads.

  Hvis du afbryder tilskudsperioden tidligere end aftalt, tilbyder Pladsanvisningen i samråd med dig en vilkårlig plads senest en måned efter opsigelsesdatoen. 

 • Jeg skal flytte til en anden kommune, kan jeg fortsat få tilskud?

  Tilskuddet bortfalder, hvis du flytter til en anden kommune, med mindre den nye kommune også har besluttet at yde tilskud til denne ordning.

 • Hvad er tilskuddet i år 2020?

  Tilskuddet er i år 2020 på 7.521 kr. om måneden.